Wethouder Marianne Steijn opent Seminar Armoede gemeente Velsen

In de gemeente Velsen leven ruim vijfduizend mensen rond het minimum inkomen, waaronder negenhonderd kinderen. Zo’n honderd vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties kwamen donderdag 17 oktober in het gemeentehuis bijeen om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en op een andere manier te kijken naar de problematiek van armoede. De Seminar werd geopend door wethouder Marianne Steijn.

Armoede en het brein

Zo reageren mensen die niet veel kunnen besteden anders dan in de lijn der verwachting ligt. Door stress zijn ze vaak minder goed in staat zijn om beslissingen te nemen die beter zijn voor de langere termijn. Dit werd onderbouwd door lezingen over de werking van het brein door hoogleraar psychologie Victor Lamme en door Nadja Jungmann, lector schulden en incasso. “Niet iedereen kan even goed omgaan met geld. Mensen steken zich in schulden of zijn een willoos slachtoffer van allerlei marketingtrucs waarmee de portemonnee wordt leeggeschud. De reden voor dit bizarre gedrag ligt in ons brein.”, aldus hoogleraar Victor Lamme.

Relatie armoede en laaggeletterdheid

Ook was er aandacht voor de relatie tussen armoede en moeite hebben met lezen en schrijven. “De kans om ten minste één jaar onder de armoedegrens te leven, is onder laaggeletterden ruim twee keer zo groot als onder niet-laaggeletterden, doordat mensen de brieven niet begrijpen waardoor schulden kunnen oplopen” vertelde Elske van Schaardenburgh, Projectleider bij Stichting Lezen & Schrijven. Ook was José Blanken van het Taalhuis IJmond aanwezig om te vertellen over hoe Taal een belangrijke basis is die ten grondslag ligt aan hun hun doelstelling dat iedereen mee moet kunnen doen. “Door laaggeletterden met financiële problemen een kans te geven om hun taal- en rekenvaardigheden te verbeteren, worden zij dus niet alleen financieel zelfredzamer, maar helpen we hen ook op andere gebieden verder.”

Honderden professionals uit het hele taalnetwerk

Op de armoedeconferentie waren veel verschillende organisaties aanwezig van onderwijs, politie en woningcorporaties tot de Voedselbank en Rabobank. Bewustwording over laaggeletterdheid en het aanpassen van hun eigen informatiemateriaal zodat het beter leesbaar is was onderwerp van gesprek. Ook het doorbreken van de taboe rondom laaggeletterdheid en armoede kwam aan de orde.  De deelnemers deelden verhalen uit de praktijk en bespraken wat er nodig is om armoede in Velsen aan te pakken. Bijvoorbeeld door betere samenwerking.

Een stap in de goede richting!

Wethouder Marianne Steijn was na afloop blij met de opbrengst van de middag. “We werken aan een nieuw armoedebeleid en dit is een belangrijke stap in de goede richting”.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK