Wilhelmina Ziekenhuis Assen zet zich in voor laaggeletterde patiënt

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen gaat zich inspannen om laaggeletterdheid bij patiënten te herkennen en hun digitale vaardigheden te verbeteren. De organisatie stelt daarvoor ambities en doelen op. Het ziekenhuis heeft zich ook aangesloten bij het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe.

Het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe heeft als doel om gezamenlijk met alle aangesloten organisaties de laaggeletterdheid in Drenthe te voorkomen en te verminderen. Door zich als bondgenoot uit te spreken, geeft het Wilhelmina Ziekenhuis Assen aan een actieve bijdrage daaraan te willen leveren vanuit haar eigen verantwoordelijkheid. Zo heeft het ziekenhuis in samenwerking met de GGD en het Taalhuis Assen begin september het minisymposium ‘Taal maakt gezonder’ georganiseerd voor Drentse zorgverleners. De verschillende sprekers legden tijdens de bijeenkomst de nadruk op het herkennen van laaggeletterdheid. Wat kan een zorgverlener doen als de patiënt niet aangeeft dat het moeite heeft om de informatie te begrijpen?

Initiatieven

Het symposium werd afgesloten met de presentatie van een aantal inspirerende Drentse voorbeelden. Medewerkers van de GGD Drenthe, de apotheek van het Asser ziekenhuis en het Taalhuis in samenwerking met het Gezondheidscentrum Assen-Noord presenteerden initiatieven die andere zorgverleners wellicht ook kunnen gebruiken.

Schaamte

Adviseur patiëntcommunicatie Marijke Greijdanus weet dat er een groot taboe heerst op laaggeletterdheid. “Mensen schamen zich en durven niet om hulp te vragen. Terwijl juist kunnen lezen en schrijven een belangrijke rol speelt binnen gezondheidsvaardigheden. Ze missen de mogelijkheden om goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg en voelen zich vaker minder gezond dan niet-laaggeletterden.”

Wilhelmina Ziekenhuis Assen zet zich in voor laaggeletterde patiënt

Herkennen

Volgens Greijdanus zijn er verschillende methodes om laaggeletterdheid bij patiënten te herkennen. “Stelt een patiënt bijvoorbeeld steeds dezelfde vraag? Of gebeurt het regelmatig dat hij of zij niet op een afspraak verschijnt? Vermoedt een arts dat de patiënt de medicatie verkeerd inneemt? Dat kunnen signalen van laaggeletterdheid zijn. Het is voor een zorgverlener goed om zich hier bewust van te zijn: weet je zeker dat je patiënt zijn eigen behandelplan goed begrijpt, of neem je dat aan?” Het ziekenhuis heeft op intranet een bericht geplaatst waarin aandacht wordt gevraagd voor het herkennen van laaggeletterdheid. Het thema leeft in de organisatie. “Een collega van de afdeling oncologie gaf aan dat de brieven die zij versturen duidelijker kunnen. Daar gaan wij vanuit communicatie nu mee aan de slag.” Greijdanus zegt dat het ziekenhuis al bezig is met eenvoudig taalgebruik. “De introductiezinnen op de website zijn bijvoorbeeld kort en bevatten geen jargon.”

Digitale vaardigheden

Het ziekenhuis constateert ook dat er vaak sprake is van lage digitale vaardigheden bij patiënten. “Op 1 oktober starten we met een Infoplein digitale zorg, juist om patiënten te helpen om het digitale dossier in te kijken en apps te installeren.” De komende tijd gaat het Wilhelmina Ziekenhuis Assen verder aandacht schenken aan het thema laaggeletterdheid.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de aanpak van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen contact op met adviseur patiëntcommunicatie Marijke Greijdanus: (0592) 325378.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK