Ziekenhuis Rivierenland Tiel vraagt aandacht voor laaggeletterdheid

In Ziekenhuis Rivierenland op de verpleegafdeling AB3, waar longpatiënten en patiënten van interne geneeskunde verpleegd worden, werd in januari extra aandacht geschonken aan het thema laaggeletterdheid. De verpleegkundigen op afdeling AB3 begonnen op maandag met het stellen van drie extra vragen tijdens het opnamegesprek. Deze vragen gaan over het begrijpen van informatie die gegeven wordt. Zo wordt er naast bewustwording van het probleem ook gekeken hoe ze de voorlichting beter kunnen aanpassen aan de patiënt. Dat willen ze in het hele ziekenhuis verder doorvoeren.

Laaggeletterdheid in de zorg

Meer dan 16% van de beroepsbevolking in Tiel is laaggeletterd, waardoor zij grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit percentage ligt boven het landelijk gemiddelde. Laaggeletterdheid heeft gevolgen voor onder andere het begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid, ziekte en zorg. Laaggeletterde patiënten hebben bijvoorbeeld moeite met lezen van bijsluiters of voorschriften van medicijnen. Ook herkennen en duiden zij symptomen vaak anders. Dat bemoeilijkt het stellen van de juiste diagnose. Door zorgverleners in het ziekenhuis te attenderen op dit probleem, wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt. Vaak schamen patiënten zich ervoor en wordt het niet altijd opgemerkt dat iemand laaggeletterd is. Door het herkennen van signalen van laaggeletterdheid kunnen zorgverleners hier nog beter op inspringen.

Waar ligt de focus op de komende periode?

Naast het herschrijven van de informatieteksten in het ziekenhuis voert Ziekenhuis Rivierenland nu ook gerichte acties op afdelingen uit zodat steeds meer zorgverleners op de hoogte zijn van wat voor invloed laaggeletterdheid heeft op patiënten en de zorg. Dit begon deze week bij de Ziekenhuisapotheek. Tijdens een proef van een aantal weken gaan de medewerkers tijdens de gesprekken met patiënten gebruikmaken van pictogramkaarten. Deze kaarten bevatten plaatjes die uitleggen hoe medicijnen gebruikt moeten worden.   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisanne van Iterson, projectleider Stichting Lezen & Schrijven.

Ziekenhuis Rivierenland Tiel vraagt aandacht voor laaggeletterdheid

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK