Factsheet Gezondheid

Ruim één op de drie Nederlanders van 18 jaar en ouder (36%) heeft moeite met het verwerken van informatie over hun gezondheid.1 Ze hebben moeite om informatie te vinden, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van beslissingen.2 Zij zijn beperkt gezondheidsvaardig. Alle laaggeletterden hebben beperkte gezondheidsvaardigheden.

Taal maakt gezonder

 • Laaggeletterden:
  • zijn en voelen zich vaker minder gezond;
  • hebben een grotere kans eerder te sterven;
  • maken meer gebruik van zorg van een huisarts en ziekenhuis;
  • maken minder gebruik van zorg vooraf en nazorg;
   dan niet laaggeletterden.8
 • Om eigen regie te kunnen voeren over je gezondheid, heb je gezondheidsvaardigheden nodig.
 • Professionals die zorg verlenen moeten zeker weten dat patiënten en cliënten hen begrijpen. Het is dus belangrijk dat zij laaggeletterden herkennen. En dat zij hun communicatie op hen afstemmen. Ook het bespreken van laaggeletterdheid en informeren over scholing in taal en/of rekenen (al dan niet met betrekking tot gezondheid) loont.

Lees meer over de relatie tussen laaggeletterdheid en gezondheid in de factsheet.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK