Factsheet Gezondheid

Na een taalcursus van vijf maanden zijn deelnemers niet alleen taalvaardiger (70%), maar voelen zij zich zowel fysiek (39%) als psychisch (53%) gezonder. (De Greef et al., 2014)
Wanneer zorgverleners dus vaker lees- en schrijfproblemen herkennen en bespreken, helpen zij gezondheidsrisico’s en zorgkosten te beperken.

Taal maakt gezonder

Uit de factsheet:

Geletterdheid speelt een belangrijke rol binnen gezondheidsvaardigheden. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, zijn en voelen zich vaker minder gezond dan niet-laaggeletterden. Laaggeletterden missen namelijk vaak de vaardigheden om goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. 

Download de volledige factsheet.