Aantal laaggeletterden

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Vaak hebben zij ook beperkte digitale vaardigheden.

2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vermeldt sinds 2013 dat de doelgroep bestaat uit 1,3 miljoen personen die laaggeletterd zijn (stand 2012). Dit aantal omvat niet de mensen die ook laaggecijferd zijn, noch de mensen die ouder zijn dan 65 jaar. De Algemene Rekenkamer heeft berekend dat in 2012 de groep laaggeletterden en laaggecijferden van 16 jaar en ouder in werkelijkheid bestond uit 2,5 miljoen personen.

Bron: Aanpak van laaggeletterdheid

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK