Digitale vaardigheden en laaggeletterdheid

Om goed mee te kunnen doen in de maatschappij moet je voldoende digitale vaardigheden hebben. Dat zijn vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen, schrijven en rekenen op digitale apparaten. Zoals een computer, tablet of smartphone. Of het gebruik van een betaalautomaat of wasmachine. Daarnaast gaat het over begrip van de digitale wereld, zoals het zoeken en beoordelen van informatie, digitale veiligheid en privacy. Er bestaat een groeiende kloof tussen laaggeletterden en geletterden. Een van de redenen is dat er steeds meer digitale vaardigheden van mensen gevraagd worden. Zo is het steeds gebruikelijker voor de overheid en bedrijven om hun diensten online aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van DigiD en het aanvragen van toeslagen. Meer weten over digitale vaardigheden? Kijk op de factsheet ‘Digitale vaardigheden en laaggeletterdheid’. 

Kan iedereen met een computer omgaan?
  • 20% van de Nederlanders (16-74 jaar) heeft een laag niveau van digitale vaardigheden (Eurostat, 2015).
  • 1,2 miljoen Nederlanders (12 jaar en ouder) hebben nog nooit internet gebruikt (CBS, 2016).
  • 2,5 miljoen volwassenen (18% van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder) heeft grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Vaak hebben zij ook moeite met de digitale vaardigheden (Algemene Rekenkamer, 2016).
  • In Nederland heeft 22% van de bevolking van 12 jaar en ouder geen of weinig ICT-vaardigheden (CBS, 2016). 
  • Effectief ICT-gebruik van werknemers is op de arbeidsmarkt van groot belang voor de productiviteit van bedrijven (SCP, 2007). 
  • Veel leerlingen (10 tot 18 jaar) hebben moeite om op internet te zoeken en informatie online op waarde te schatten (Kennisnet, 2017). 

Digitaal voor het Leven

Onze samenleving wordt steeds digitaler en complexer. Veel laaggeletterden hebben niet alleen moeite met taal en/of rekenen, maar zijn vaak ook niet digitaal vaardig genoeg om mee te kunnen doen. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan oefeningen op eenvoudig taalniveau om digitale vaardigheden te verbeteren. Want iedereen moet kunnen meedoen. In het project Digitaal voor het Leven ontwikkelt Stichting Lezen & Schrijven met financiering van het KPN Mooiste Contact Fonds een methode over digitale vaardigheden voor laaggeletterden. De bestaande lesmethode Succes! wordt uitgebreid met Succes! Digitale vaardigheden en een bijpassende e-learning.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK