Digitale vaardigheden en laaggeletterdheid

Wanneer je moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen is het vaak ook ingewikkeld online de weg te vinden. Het kabinet streeft ernaar in 2017 alle overheidsdiensten digitaal aan te bieden. Dit is een probleem voor de naar schatting 3 tot 4 miljoen Nederlanders die laaggeletterd zijn of een probleem hebben met (digitale) informatievaardigheden (PBLQ, 2013).

Kan iedereen met een computer omgaan?
  • 20% van de Nederlanders (16-74 jaar) heeft een laag niveau van digitale vaardigheden (Eurostat, 2015).
  • 1,2 miljoen Nederlanders (12 jaar en ouder) hebben nog nooit internet gebruikt (CBS, 2016).
  • 2,5 miljoen Nederlanders (16 jaar en ouder) hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn laaggeletterd (Algemene Rekenkamer, 2016). Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met de computer.
  • Naarmate iemand minder geletterd is, nemen onder andere zijn of haar informatievaardigheden af. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft dus invloed op het kunnen navigeren en oriënteren op internet (Universiteit Twente, 2010).
  • 300.000 Nederlanders (16-65 jaar) gebruiken nooit een computer én zijn laaggeletterd (Buisman et al., 2013)