Gegevens laaggeletterden in Nederland

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat staat gelijk aan 18% ofwel ongeveer 1 op de 6 Nederlanders. Van de 1,8 miljoen 16-65-jarigen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen is meer dan de helft autochtoon. 

Laaggeletterden in Nederland
  • De maatschappelijke kloof tussen hoog- en laagopgeleiden stijgt (Bijl et al., 2011). Het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (2015) stellen dat deze kloof zorgt voor steeds meer ‘gescheiden werelden’ op allerlei fronten: inkomen, cultuur, wonen en werken. Ook het aantal jeugdwerklozen stijgt fors tot 15% in 2013 (CBS, 2013).
  • Nederland beschikt over een beroepsbevolking met een hoog gemiddeld niveau van taalvaardigheden. Maar de verschillen worden groter: zowel het aandeel excellenten als laaggeletterden neemt toe. Dit kan sociale ongelijkheid vergroten, omdat taalvaardigheden nauw samenhangen met arbeidsmarktparticipatie, maatschappelijke participatie en gezondheid (PIAAC, 2013).

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK