Jaarlijkse kosten laaggeletterdheid

Uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) blijkt dat laaggeletterdheid de Nederlandse samenleving bijna 1 miljard Euro per jaar kost. Hogere gezondheidskosten, kosten voor uitkeringen, lagere productiviteit van laaggeletterden die werken en gemiste belastinginkomsten zijn de grootste kostenposten.

Opbouw van de kosten

Meer dan de helft van de kosten gerelateerd aan productiviteitsverlies. Laaggeletterden zijn vaker werkloos, als ze een baan hebben, hebben ze lagere salarissen en door deze lagere productiviteit ontvangt de overheid minder belastingen. In dit rapport zijn de mensen die moeite hebben met taal en rekenen én laaggeletterde mensen die ouder zijn dan 65 jaar ook meegenomen. Mede hierdoor zijn de kosten voor de gezondheidszorg relatief hoger dan in 2013. 

Bron: PwC (2016). Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten

Veel winst te halen

De totale kosten door laaggeletterdheid, inclusief de relatief hoge kosten voor de overheid, geven aan dat er mogelijk veel winst te boeken is door het aanpakken van laaggeletterdheid. De overheid, de belastingbetaler, werkgevers, zorgverzekeraars en vooral de laaggeletterden zelf betalen deze rekening. Investeren levert naast geld mensen op die zelfstandiger en gezonder zijn en mee kunnen doen in de samenleving.