Geld

Stapels ongeopende post. Voor laaggeletterden is het een extra grote uitdaging om rekeningen te begrijpen, toeslagen aan te vragen en de administratie bij te houden. Voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen, is een randvoorwaarde om een stabiele financiële situatie te krijgen en te houden. Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen zijn veel vaker langdurig arm dan niet-laaggeletterden. Armoede en laaggeletterdheid gaan hand in hand. Maar taalscholing helpt.

In de week van Wereldarmoededag hebben we extra aandacht besteed aan het thema geld en laaggeletterdheid. Meer weten? Kijk hier.

Feiten & cijfers

  • Laaggeletterdheid is vaak een belemmering om zelfredzaam te zijn en armoede vergroot de kans op laaggeletterdheid (Ecbo en ROA, 2016).
  • Mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder de schuldenaren die zich aanmelden bij schuldhulpverlening (Mesis, 2016).
  • Problematische schulden ontstaan vaak doordat de overheid te hoge verwachtingen heeft van de financiële zelfredzaamheid van burgers (WRR, 2016).
  • De kwetsbare groep laaggeletterden komt niet makkelijk binnen bij de schuldhulpverlening. Zij weten vaak niet op eigen kracht de juiste weg te vinden (Nationale ombudsman, 2016).
  • 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn laaggeletterd (Algemene Rekenkamer, 2016). Vaak hebben zij ook moeite om met de computer om te gaan.

Aanpak

Een integrale aanpak van laaggeletterdheid bij mensen met financiële problemen is nodig. Het is van belang om zo vroeg mogelijk in een (schuldhulpverlenings)traject laaggeletterdheid te herkennen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van screeningsinstrumenten zoals de Taalmeter of Rekenmeter.

Wanneer blijkt dat iemand moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen, kan diegene doorverwezen worden naar passende taalscholing. Ook kan gebruik gemaakt worden van thematisch lesmateriaal in eenvoudige taal, gericht op het op orde krijgen van de administratie, zoals Voor ’t zelfde geld.

Taalscholing werkt

We weten dat 70% van de mensen die starten met een taalcursus binnen zes maanden hun taalvaardigheid verbetert en dat 50 tot 65% een betere plek in de samenleving vindt. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de integrale aanpak van laaggeletterdheid bij mensen met financiële problemen? Neem vrijblijvend contact op met een lokale projectleider via taalvoorhetleven.nl/contact of bel 070 - 302 26 60

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK