UMC Utrecht

Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en in de toekomst. Het UMC Utrecht vraagt al ruim drie jaar aandacht voor laaggeletterdheid en kiest nadrukkelijk voor een tweesporenbeleid. Een aanpak richting medewerkers en een richting patiënten.

Taaltrainingen medewerkers

‘Medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven bieden we taaltrainingen, vanuit de overtuiging dat investeren in taal kansen biedt op ontwikkeling in het werk en privé, maar dat het ook belangrijk is voor de kwaliteit, veiligheid èn gastvrijheid van het ziekenhuis. Een medewerker die instructies niet goed kan lezen, maakt eerder fouten en kan niet altijd even behulpzaam zijn.

Effectieve communicatie patiënten

Voor patiënten zetten we in op de aanpak van lage gezondheidsvaardigheden. Het gaat daarbij niet alleen om het begrijpen van voorlichtingsmateriaal, maar dat ze ook op basis daarvan een weloverwogen besluit kunnen nemen. We hebben vooral gewerkt aan bewustwording onder zorgverleners, bijvoorbeeld door de inzet van Taalambassadeurs en door onderzoek naar de mate waarin laaggeletterdheid een belemmering vormt voor effectieve communicatie.

 

Concrete resultaten

We zien dat de trainingen voor medewerkers bijdragen aan hun zelfvertrouwen en onafhankelijkheid; zowel thuis als op de werkvloer. We combineren waar nodig taalvaardigheid met digitale vaardigheid. Zo vertelde een medewerkster mij spontaan in de gang dat ze er zo trots op was, voor het eerst zelf geld te hebben overgemaakt. Ook horen we vaak de uitspraak ‘Had ik dit maar eerder gedaan!'

De toekomst: onderdeel kwaliteitsbeleid

Het is goed als het thema geletterdheid in de zorg, een structurele plaats krijgt. Daarnaast  willen we de koppeling met onderwijs goed borgen. We hebben als ziekenhuis behoefte aan concrete interventies en meetinstrumenten om bijvoorbeeld gezondheidsvaardigheid op betrouwbare en laagdrempelige manier te meten. Daarnaast is het belangrijk als werkgever dagelijks een beroep te doen op de nieuw geleerde taalvaardigheden. Bijvoorbeeld: als teamleider de schoonmaakmedewerker meenemen naar een klantgesprek op een verpleegafdeling. De stimulerende en coachende rol van de leiding van een cursist is echt van belang. Dit vraagt extra aandacht!
 

 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK