GOM

Schoonmaakbedrijf Gom maakt deel uit van de Alliantie Taal voor het Leven in Schiedam. Bij dit bedrijf staat de aanpak van laaggeletterdheid hoog op de agenda. Coördinator opleidingen en taalcoach Emine Türksever vertelt hoe haar organisatie de geletterdheid van medewerkers vergroot.

Nederlandse taalles

“Ik kom uit een allochtoon gezin en heb van dichtbij meegemaakt wat het betekent als mensen in je omgeving de Nederlandse taal niet goed beheersen. Het beperkt je zowel privé als op het werk. Bij Gom werken veel anderstaligen. We willen graag dat onze medewerkers alles begrijpen. Daarom bieden we hen Nederlandse taalles aan. Ik ben zelf één van de vijf taalcoaches binnen onze organisatie. Dit zijn vrijwilligers uit alle lagen van de organisatie; van leidinggevenden op de werkvloer tot de districtsdirecteur. We volgden allemaal een opleiding via Stichting Lezen & Schrijven. Ik vind het leuk om taalles te geven en het voelt goed om onze medewerkers voorruit te helpen.”

Maatwerk

“Via leidinggevenden en de HR-afdeling horen we welke medewerkers Nederlandse taalles nodig hebben. We doen een intake en bepalen het taalniveau. Op basis daarvan kijken we welke taalles en doorlooptijd nodig is. Het traject stemmen we helemaal op maat van de medewerkers af. Vorig jaar volgden meer dan honderd deelnemers een taalles. Momenteel zijn er weer honderd in opleiding. Deze werkwijze volgen we al drie jaar en werpt duidelijk haar vruchten af.”

Zelfverzekerder

“Het is mooi om te zien dat de deelnemers aan de taalles zelfverzekerder worden; zowel op het werk als privé. Ik help hen om telkens een stapje verder te gaan. Door hen mee te nemen naar de bibliotheek in de wijk, gaat er een wereld voor hen open. Op eigen initiatief nemen ze vervolgens leesboeken of een woordenboek mee naar de les. Een deelneemster die nog nooit buiten Rotterdam was geweest, bezocht voor het eerst met het openbaar vervoer een andere stad. Dat was voor haar een hele stap vooruit. Je merkt dat als medewerkers het Nederlands beter beheersen, ze sneller met opdrachtgevers en andere collega’s in gesprek gaan. Medewerkers stimuleren elkaar ook om Nederlands te spreken en dat leidt tot een domino-effect.”

Volledig ingebed

“De materialen, zoals lees- en werkboeken van Stichting Lezen & Schrijven helpen ons om invulling te geven aan de taallessen. Bij andere opleidingen houden we ook rekening met het taalniveau van onze medewerkers en werken we met filmpjes en luistermateriaal. Het slagingspercentage is hoog, dus dat werkt. Natuurlijk passen we onze correspondentie aan naar onze medewerkers voor wat betreft de schrijfstijl. Taal is helemaal in onze organisatie ingebed.”

Gelukkiger en gezonder

“Wat levert ons dit op? Meer tevreden medewerkers! Door de vooruitgang in taal nemen onze medewerkers veel actiever deel aan de maatschappij, zoals op school, en bij sport- en/of buurtverenigingen. Ze voelen zich gelukkiger en gezonder. Dat stralen ze ook uit bij onze opdrachtgevers. Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig. Als je hen laat zien wat het hen kan brengen, kun je ze overtuigen. We hebben genoeg mooie voorbeelden.”

 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK