Succes bij Irado

"We weten dat nog meer medewerkers laaggeletterd zijn, maar dat ze er niet voor uit durven komen'', aldus P&O adviseur Ria Fontaine bij afvalinzamelingsbedrijf Irado. Een groot aantal spreekt en schrijft slecht Nederlands. Dit staat de onderlinge samenwerking en de veiligheid in de weg. Veiligheid dragen wij hoog in het vaandel. Al onze medewerkers en Schielanders moeten een VCA-diploma halen. Om het examen af te leggen, is goede kennis van het Nederlands noodzakelijk."

Momenteel volgen elf medewerkers en elf Schielanders taalles. Onze medewerkers doen dat in hun eigen tijd, want we merken dat de motivatie dan groter is. Sinds 2014 werken we met een vaste lerares Nederlands die we op zelfstandige basis inhuren. Zij heeft veel ervaring met laagopgeleide medewerkers die moeite hebben met leren. Zij weet hoe ze met hen moet omgaan en de deelnemers kunnen op hun eigen niveau leren. Ze zijn blij met de aandacht die ze krijgen. We hebben echt geluk met deze lerares. Onze twee eigen vrijwilligers en een externe vrijwilliger geven de deelnemers individuele ondersteuning door hen bijvoorbeeld voor te lezen en dictees te oefenen.”

Het opleidingslokaal is uitgerust met laptops, een digibord en les– en leesboeken. Het lesmateriaal kregen ze van Stichting Lezen & Schrijven. Voor het eerst lezen de deelnemers zelf thuis een boek en daar zijn ze trots op. Formulieren, zoals verzekeringspapieren, kunnen ze voortaan zelf invullen. Ze praten beter en begrijpen meer.

“We doen er alles aan om het onderwerp binnen onze organisatie bespreekbaar te maken. In september willen we een interne communicatiecampagne opstarten. Maar het begint met het bewust maken van onze leidinggevenden door hen een workshop van Stichting Lezen & Schrijven te laten volgen in het herkennen en doorverwijzen.”

“Je merkt dat er een wereld voor hen open is gegaan. Het komt hun sociale leven en hun gezondheid ten goede. Ze kunnen zelf invulling geven aan hun leven en zijn veel zelfredzamer. We krijgen er alleen maar vrolijkere medewerkers van!”

 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK