Er waren sessies over verschillende onderwerpen en voor verschillende doelgroepen. Voor mensen die al langer bezig waren met laaggeletterdheid of mensen die hier pas net kennis mee hadden gemaakt. Een doorgewinterde beleidsmedewerker of een taalvrijwilliger die net begonnen was, ieder kon inspiratie opdoen en kennis uitwisselen.

 

Sessie 1 – Laaggeletterden met een Nederlandstalige achtergrond vinden en bereiken 

6 september 15.00-16.30 

Deze sessie was voor: Beleidsmedewerkers en medewerkers van maatschappelijke organisaties

Hoe vinden en bereiken we laaggeletterden met een Nederlandstalige achtergrond? Dat is een belangrijk doel in de aanpak van laaggeletterdheid de komende jaren. In deze sessie deelden een aantal gemeenten concrete initiatieven over het bereiken van laaggeletterde NT1’ers. We voerden met elkaar het gesprek over hoe we deze initiatieven duurzaam in beleid opnemen.  

Sessie 2 – Laaggeletterdheid in het Sociaal Domein: een integrale aanpak 

7 september  10.30-12.00 
 
Deze sessie was voor: Beleidsmedewerkers Sociaal Domein in gemeenten 
 
Ambtenaren of professionals in het Sociaal Domein die zich bezig houden met de aanpak van laaggeletterdheid werden uitgenodigd om mee te denken over slimme manieren om beleidsterreinen te verbinden en de aanpak van laaggeletterdheid zo effectief mogelijk te laten zijn. Hoe zorg je voor aandacht voor basisvaardigheden in de armoedeaanpak? Of hoe zorg je voor verbinding tussen het preventieakkoord en laaggeletterdheid? Sluit de uitvoering aan bij de integrale plannen die op papier staan? In deze sessie gingen we aan de slag met deze vragen en meer! 

Sessie 3 – Hoera voor de vrijwilliger! 

8 september 10.30-12.00 
 
Deze sessie was voor: Vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren

Taalvrijwilliger doen ontzettend belangrijk en mooi werk. Maar het is niet altijd makkelijk. Onderwerpen in deze sessie waren: Waar loop je als vrijwilliger tegenaan? En hoe ondersteunen Stichting Lezen en Schrijven en Het Begint met Taal vrijwilligers? De sessie was interactief en organiseerden we samen met Het Begint met Taal. Ook werd een bijzonder nieuw platform voor vrijwilligers gelanceerd.

Sessie 4 – Laaggeletterde cliënten in jouw praktijk? 

9 september 10.30-12.00  
 
Deze sessie was voor: Professionals met direct cliëntcontact

Een cliënt die vaak afspraken vergeet of formulieren niet invult. En geen gebruik maakt van het digitale patiëntendossier of zich niet houdt aan de afspraken die jullie hebben gemaakt. Je hebt regelmatig het gevoel dat je verhaal niet écht aankomt bij de persoon die tegenover je zit. Of je cliënt blijft dezelfde vragen stellen. Frustrerend voor jou én voor je cliënt.  
Het kan zijn dat je cliënt moeite heeft met lezen en schrijven. Hoe herken je dat? En wat kun jij doen? Deze sessie hielp je verder op weg! 

Handleiding Mural voor deelnemers

Dit is een handleiding om tijdens een van onze sessies met een online whiteboard te kunnen werken.

Handleiding online bijeenkomsten volgen

Hoe werkt MS Teams.

Meer weten over deze sessies?

Neem contact op met onze adviseur.

Marieke Vellinga

Friesland