ANBI en Inkoopvoorwaarden

Met ingang van 1 januari 2014 hebben ANBI’s een publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Stichting Lezen & Schrijven overzichtelijk op een rijtje.

1. De officiële naam: Stichting Lezen & Schrijven

2. Het handelsregisternummer RSIN: 8143.94.309

3. Post- en bezoekadres:

Stichting Lezen & Schrijven
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW  Den Haag

Telefoonnummer
070 - 302 26 60

E-mailadres
info@lezenenschrijven.nl

4. Doelstelling: De stichting heeft als doel het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid op korte en lange termijn.

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: Aanpak laaggeletterdheid

6. Bestuur en beloning: Deze gegevens zijn te vinden in de jaarrekening, onderdeel van het jaarverslag.

7. Actueel verslag activiteiten: Zie hiervoor het jaarverslag 2017.

8. Balans en de staat van baten en lasten: Deze gegevens zijn eveneens te vinden in het jaarverslag 2017.

Inkoopvoorwaarden 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK