Missie & visie

Stichting Lezen & Schrijven gelooft dat heel Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer.

Visie

Wij geloven dat onze samenleving sterker wordt als iedereen kan meedoen.

Missie

We ondersteunen zoveel mogelijk mensen en organisaties om aan de slag te kunnen met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Zo voorkomen en verminderen we laaggeletterdheid. Dit doen we door:

  • Te investeren in lokale en (inter)nationale netwerken.
  • Deze netwerken te ondersteunen met scholing, onderzoek, (les)materiaal, advies en campagnes.
  • Laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te maken bij publiek en politiek.
  • Kennis te ontwikkelen en over en weer te delen met onze partners.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK