RvT en bestuur

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de stichting.

Raad van toezicht

Stichting Lezen & Schrijven onderschrijft de maatschappelijke normen voor ‘goed bestuur’. De raad van toezicht speelt daarbij een belangrijke rol. Door de gemengde samenstelling is de raad de verbindende schakel tussen stichting en maatschappij. De leden spelen in hun eigen vakgebied een toonaangevende rol, zijn begaan met maatschappelijke thema’s en erkennen het belang van geletterdheid.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • Mariëtte Hamer (voorzitter)
  • Sheila Sitalsing
  • Joost Farwerck
  • Simone Heidema
  • Pieter Cortenbach
  • Tof Thissen

Directeur-bestuurder

Vanaf 1 januari 2015 bestaat het dagelijks bestuur uit één (betaalde) directeur-bestuurder. Naast de directeur-bestuurder is er een (onbetaalde) raad van toezicht. Geke van Velzen is vanaf 1 januari 2018 aangesteld als directeur-bestuurder.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK