Het onderwerp stond al langer op het programma, omdat de stichting met een groot aantal laaggeletterden in aanraking komt.

Interview met Marijke de Groot (Sr. beleidsmedewerker Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg)

Trainingen, opleidingsaanbod en TaalPunten

Eind 2014 zijn acht trainers getraind, die anderen kunnen opleiden tot taalvrijwilliger. Dit loopt prima en zorgt ervoor dat we mensen kunnen laten opleiden die landelijk in onze werkeenheden met taaltrainingen aan de slag kunnen. Onlangs zijn weer vier taalmaatjes opgeleid en binnenkort start een nieuwe training. We zorgen ervoor dat de taaltraining onderdeel wordt van het opleidingsaanbod in onze Leger des Heils Academie, zodat het een doorlopend traject wordt en meer medewerkers hier voor kunnen kiezen. Het wordt toegevoegd aan het aanbod op intranet. We hebben een nieuw TaalPunt geopend bij een project in Overijssel, gericht op terugkeer in het arbeidsproces. Deelnemers aan deze projecten zijn al aanwezig om werkervaring op te doen, wat de drempel lager maakt ook een half uur aandacht te besteden aan een taalcursus. Binnenkort volgt wegens succes een volgende TaalPunt.

PR: succesverhalen delen

Om meer draagvlak voor laaggeletterdheid te creëren, zorgen we voor een constante stroom van informatie en aandacht. Naast posters en ansichtkaarten zorgen succesverhalen voor inspiratie, een olievlek. Inmiddels hebben 30 á 40 mensen succesvol een taalcursus gevolgd. Mensen die een rol kunnen spelen in het enthousiasmeren van anderen. We hebben een interviewartikel met een taalvrijwilliger en opgeleide cliënt geplaatst in ons jaarverslag en in ons eerstvolgende personeelsblad staat een mooi interview met een cliënt die een taalcursus volgde.

In beweging blijven

Onze acht trainers zijn onlangs samengekomen om ervaringen te delen, onderling allianties te smeden en elkaar verder te helpen. We zijn er wel achter gekomen dat je moet blijven investeren en dat het van belang is een aantal trekkers te hebben, die het onderwerp laaggeletterdheid steeds weer op de agenda zetten. Omdat we in beweging blijven, zien we dat het onderwerp meer wordt geïntegreerd en we uiteindelijk sneller resultaten kunnen boeken.

Nieuwe pledgepartner

Interne agendering blijft een aandachtspunt waar ik veel energie in steek. Ik heb daarom nog geen expliciete zoektocht naar een externe partner ondernomen. Wel ben ik ervan overtuigd dat onze succesverhalen ook onze partners zullen bereiken.