Iedere zwangere vrouw die zich meldt bij de verloskundige in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem krijgt vaak bij het eerste consult veel informatie, zowel mondeling als schriftelijk. Communicatie is bedoeld om begrepen te worden. Iemand die laaggeletterd is, zal veel van de informatie niet begrijpen. Verloskundigen van het Slingeland Ziekenhuis gaan in gesprek met patiënten over het wel of niet begrijpen van de schriftelijke informatie.


Workshop laaggeletterdheid

Op 28 september en 3 oktober 2017 hebben een groep verloskundigen en enkele gynaecologen een workshop gevolgd over laaggeletterdheid en hoe ze dit kunnen herkennen. Ze gaan de patiënten, om wie dit gaat, begeleiden naar passende hulp. Bij het geven van schriftelijke informatie vraagt de verloskundige altijd aan de patiënt of zij hulp nodig heeft bij het begrijpen van de schriftelijke informatie. Indien de patiënt graag ondersteuning ontvangt, helpt één van de vier afdelingsreceptionistes haar.

Begeleiding bij begrijpend lezen

De receptionistes hebben een korte scholing gehad over de eerste begeleiding bij het begrijpend lezen van folders door laaggeletterden. Het uiteindelijke doel is dat laaggeletterde patiënten gemotiveerd worden om hun taal-, reken- of digitale vaardigheden verder te ontwikkelen. Zo worden ze minder afhankelijk van anderen en krijgen ze meer regie over hun eigen leven.

Slingeland ziekenhuis

De professionals van het Slingeland ziekenhuis die aan de slag gaan met laaggeletterdheid.