Afgevaardigden van deze organisaties vormen samen het kernteam. Dit kernteam zorgt ervoor dat er aandacht is en blijft voor het signaleren van laaggeletterdheid in Zeeuws Vlaanderen.  

Unieke aanpak

Zeeuws Vlaanderen is in Zeeland uniek in de aanpak van laaggeletterdheid. Zij werken namelijk met Taalpunten, aangestuurd door het kernteam. Door gebruik te maken van het Taalnetwerk kunnen ze op een efficiënte manier een brede doelgroep bereiken. Denk hierbij aan: laaggeletterde NT1-ers, mensen die inburgeringsplichtig zijn en mensen die hun taalniveau willen verhogen. Maar ook mensen die willen participeren in de samenleving en mensen die meer willen weten over budgetteren, gezondheid en/of digitale vaardigheden. Naast de Taalpunten worden er ook activiteiten en trainingen georganiseerd rondom laaggeletterdheid.

Werkwijze

Binnen het Taalnetwerk zijn de volgende rollen en taken verdeeld:

  • Regie & Coördinatie: De gemeenten heeft de regie met behulp van een uitvoeringsregisseur die het kernteam coördineert.
  • Herkennen & Doorverwijzen: Loketten van Gemeenten, Aan-Z, Hulst voor elkaar en Porthos zijn verantwoordelijk voor het signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden naar het (in) formeel educatief aanbod dat aansluit bij de vraag van laaggeletterde inwoners.
  • Scholing en begeleiding: De Bibliotheek is in afstemming met de inhoudelijk deskundigen verantwoordelijk voor het scholen en begeleiden van netwerkpartners en vrijwilligers. De inhoudelijk deskundige biedt scholing en begeleid vrijwilligers en partners op educatief gebied. De bibliotheek stelt de locatie beschikbaar, organiseert de training en regelt de randvoorwaarden.
  • Informatie en lesmaterialen: De Bibliotheek is verantwoordelijk voor het bundelen en up to date houden van alle informatie en lesmaterialen. Hiertoe heeft de Bibliotheek fysieke Taalpunten ingericht en zorgt ervoor dat alle informatie ook digitaal toegankelijk is voor iedereen. Ook heeft de bibliotheek taalkoffers met lesmaterialen beschikbaar voor getrainde vrijwilligers.
  • Laagdrempelig informeel aanbod: Porthos, Aan-Z, Hulst voor Elkaar en Bibliotheek zijn verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van laagdrempelig aanbod, waarbij het toetsingskader als ondersteuning en leidraad dient.
  • De formele taalaanbieders bieden activiteiten/scholing aan die aansluiten op laaggeletterdheid.

Nieuwe aanwinst

Nieuwkomer in dit Taalnetwerk is Elise Wisse. Zij is werkzaam bij Scalda als procescoördinator NT1, NT2 en Inburgering. “Hier heb ik ontzettend veel zin in. Iedere netwerkpartner heeft zijn eigen verantwoordelijkheden, maar door elkaar te ondersteunen en te investeren in de relaties, kunnen we ver komen in het bestrijden van laaggeletterdheid.”