Voel je goed! is een cursus voor volwassenen die willen werken aan een gezondere leefstijl, maar moeite hebben met taal en het verwerken van informatie. Voor laagopgeleiden is het vaak lastig om informatie over gezonde voeding te vinden en te begrijpen, laat staan dat zij deze informatie kunnen beoordelen en toepassen in hun dagelijkse leven. Zeker als je bedenkt welke grote rol de (verleidelijke) eetomgeving daarbij speelt. Laagopgeleiden hebben daardoor een grote kans op overgewicht en op aandoeningen die daarvan het gevolg zijn. Voel je goed! richt zich op het bereiken en behouden van een gezonder gevoel en gewicht.

Voel je goed! wordt aangeboden door de GGD Gelderland-Zuid en Stichting Lezen en Schrijven en bestaat uit 20 bijeenkomsten van maximaal 3 uur. Er is plek voor 8 deelnemers. De cursus wordt gegeven door een geschoolde vrijwilliger. Een diëtiste ondersteunt.

Medisch Centrum Sint Anna

Voel je goed! werd aangeboden in Medisch Centrum Sint Anna. In de praktijk van onder andere huisarts Anneke Baltussen en praktijkverpleegkundige Annelies Hopman zijn veel patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven. Het aanleren van gezondheidsvaardigheden blijkt lastig in de dagelijkse praktijk. De twee belangrijkste redenen voor hen om het project ‘Voel je goed!’ binnen te halen, waren:

  1. het verzorgen van een eenvoudige uitleg;
  2. het aanbieden van persoonlijke begeleiding om gezondheidsvaardigheden aan te leren. 

Praktisch betekende dit dat de huisartsenpraktijk de ruimte voor de bijeenkomst beschikbaar stelde en de werving verzorgde. De lokale projectleider ‘Voel je goed!’ zorgde voor een geschoolde vrijwilliger en Stichting Lezen en Schrijven zorgde voor het materiaal en advies. 

Het werven van deelnemers was nog een flinke klus, omdat hier niet iedereen voor open stond. Uiteindelijk was er een vaste groep, die enthousiast bleef komen. De groep keek uit naar de bijeenkomsten en vond het erg jammer dat de cursus was afgelopen. – Huisarts Annelies Hopman
Ik ging vaak naar de snackbar, maar door de bijeenkomsten ben ik weer zelf gaan koken. Ik voel me fitter en ben zelfs een paar kilo afgevallen wat weer goed is voor mijn suiker. – Deelnemer Sprenkels

Voordelen lengte traject


Voel je goed! is een langer lopend traject. Daardoor kon de vrijwilliger de deelnemers goed leren kennen en konden zij ook met hun individuele vragen op weg geholpen worden. Zo wilde één van de deelnemers meer weten over Diabetes. Zij kreeg het boekje “Ik heb diabetes, wat kan ik doen?” om thuis te lezen. Hierdoor begrijpt ze haar aandoening beter en nam ze de stap om een kookboek voor diabetespatiënten te kopen. Ze paste haar voedingspatroon op een gezonde manier aan en viel drie kilo af.

Een van de deelnemers wil graag beter lezen en schrijven. Maar ze had geen idee hoe ze dat moest aanpakken. Zij is inmiddels bij een taalaanbieder voor taallessen aangemeld. – Vrijwilliger Keetelaar

Extra verbinding in de praktijk

Voel je goed! zorgde ook voor verbinding tussen het gezondheidscentrum en de wijk. Diëtiste Katrijn Graat verzorgde één bijeenkomst en ondersteunde de groep regelmatig bij vragen rondom voeding en diabetes. De deelnemers toonden daarnaast veel belangstelling voor beweeg- en sportactiviteiten. Daarom werden de buurtsportcoaches van de wijk uitgenodigd om over mogelijkheden te vertellen. Hierbij sloot de praktijkverpleegkundige aan. Daardoor is zij is nu nog breder geïnformeerd en kan zij haar patiënten naar bestaand aanbod toe leiden. Bovendien wordt ze na het beweegadviesgesprek tussen deelnemer en buurtsportcoach op de hoogte gebracht van de afspraken, zodat ze hier tijdens haar consulten op kan terugkomen. Ook is de verbinding tussen diëtist en buurtsportcoaches gelegd. Door deze invulling leverde het project niet alleen de deelnemers van Voel je goed! iets op, maar ook de praktijk.

Subsidie Stichting Achterstandsfonds Nijmegen 

Om deze cursus aan te bieden in ons Centrum is subsidie aangevraagd bij Stichting Achterstandsfondsen Nijmegen. Hiermee is de huur van de ruimte gedekt en de uren van de praktijkverpleegkundige. “Zo heeft het ons geen geld gekost, maar wel veel opgeleverd!”, aldus huisarts Anneke Baltussen.

Interesse in Voel je goed! in Nijmegen?

Ben je geïnteresseerd om Voel je goed! aan te bieden in je eigen praktijk of wijk in het Nijmeegse? Neem dan contact op met José Keetelaar, lokale projectleider Voel je goed! in Nijmegen (en in dit geval ook de vrijwilliger), via: jkeetelaar@ggdgelderlandzuid.nl of 06 – 55 29 44 22.