Interview met: Ivet van der Eerden (Hoofd Vrije Universiteit - NT2)

Lesmateriaal en training

Van der Eerden: ‘De manier waarop op de VU wordt gewerkt aan het verkleinen van de groep laaggeletterden in Nederland, is met name door het ontwikkelen van lesmateriaal en het trainen van vrijwilligers. De primaire doelgroep van VU-NT2 is de volwassene die Nederlands leren als tweede taal (NT2), maar veel van de opgebouwde expertise is ook nuttig voor mensen van wie de moedertaal het Nederlands is.

Lesmethoden NT2

Van der Eerden: ‘Wij ontwikkelen lesmateriaal en verzorgen scholingsactiviteiten voor hoogopgeleide anderstaligen en inmiddels ook voor midden- en laagopgeleiden. In samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven hebben we onze aandacht verbreed naar de Nederlandstalige laaggeletterden en ontwikkelen we materiaal voor de Succes-methode. De ondertekening van de alliantie betekent een legitimering en extra draagvlak op dit gebied.

Concreet voorbeeld

We ontwikkelden de methode Spreektaal, om laagtaalvaardigen te trainen in hun spreekvaardigheid. Een concreet voorbeeld van een eerder project dat succesvol is ontwikkeld en afgerond, is de methode voor senior medewerkers Vegen in Amsterdam stadsdeel Zuidoost.’ Anja Valk heeft zich hier als ontwikkelaar en docent mee bezig gehouden.

Allemaal een niveau hoger

Valk: ‘We hebben voor een groep van 10 mannen, laag- en middenopgeleid, een speciale cursus ontwikkeld. Het taalniveau varieerde bij aanvang tussen nog geen 1F en 2F. We hebben ze met de training allemaal minstens 1 niveau hoger kunnen krijgen. De cursus was een groot succes en het was een groep die onderling ook op een prettige manier communiceerde. Er was ruimte en aandacht voor elkaar.

Training op maat

‘De cursus en taalopdrachten waren specifiek gericht op de dagelijkse werkzaamheden in de functie van Voorman Vegen. Bij deze functie komen administratieve taken kijken, waarvoor taalvaardigheden noodzakelijk zijn. De gemeente heeft via VU-NT2 deze cursus laten ontwikkelen om de tien heren beter te scholen en zo hun functie beter te kunnen vervullen.’

Ontwikkelingen

Van der Eerden: ‘De komende maanden gaan we verder met de ontwikkeling van materialen en binnen de VU wil ik een concretere verbinding hebben met het Taalpunt, waarmee in het VUMC aandacht gevraagd wordt voor laaggeletterdheid bij patiënten. We kunnen elkaar hierin beter versterken dan nu het geval is.

Pledgepartner

Als nieuwe partner voor de Alliantie gezondheid en geletterdheid legt het VU een verbinding met Rijksuniversiteit Groningen en Praten over gezondheid via Auke Wiegersma.’