Vrouw en Vaart, een ontwikkelingscentrum voor en door vrouwen uit Amsterdam NieuwWest, werkt twee jaar met de materialen van Taal voor het leven en combineert deze met eigen inbreng. Taal en empowerment worden gecombineerd aangeboden in wekelijkse cursusochtenden voor vrouwen met anderstalige achtergrond. Met de materialen van Stichting Lezen en Schrijven professionaliseerde Vrouw en Vaart haar aanpak op dat gebied.

Inbedding in lokaal netwerk

Vrouw en Vaart is onderdeel van SeZo Maatschappelijke Dienstverlening, een zorg- en welzijnsorganisatie in Amsterdam Nieuw-West met een breed aanbod. Vrouwen die op andere plekken binnen de organisatie bekend zijn en tot de doelgroep behoren, worden gewezen op het aanbod. SeZo heeft bovendien ook de opleiding Zorg en Welzijn niveau 2 in huis (in samenwerking met het roc). Deze opleiding gebruikt de materialen ter versterking van taal en empowerment van hun studenten. De organisatie beschikt bovendien over een sterk netwerk met onder andere vrouwenorganisaties in Nieuw-West en de Dienst Werk & Inkomen; deze partijen sturen vrouwen door.

Vrouwen kunnen bij Vrouw en Vaart aan de slag als vrijwilliger bij de balie of de catering, kunnen een opleiding volgen of stromen uit naar ander aanbod in het netwerk.