Verhalen

Hoe is het om laaggeletterd te zijn? Waar loop je in het dagelijks leven tegen aan? Ex-laaggeletterden vertellen hun persoonlijke verhaal. Daarnaast delen taalvrijwilligers en organisaties, die helpen laaggeletterdheid terug te dringen, hun ervaringen.

Verhalen worden geladen...