Voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen, zo ook met laaggeletterdheid. Stichting Lezen & Schrijven werkt mee aan allerlei projecten die erop gericht zijn om taalontwikkeling bij kinderen te bevorderen. Een kind dat opgroeit in een taalrijke omgeving heeft veel minder kans om later laaggeletterd te worden.