Het Groeimodel kan dienen als hulpmiddel voor gemeenten die willen doorgroeien in de aanpak van laaggeletterdheid, waarbij zij de aanpak Taal voor het Leven als referentiekader hanteren door criteria te formuleren en handvatten te bieden in de vorm van te nemen stappen. 

Aanleiding om het groeimodel te gebruiken, was het vinden van een aantal gemeenten die wilden meedoen aan een pilot van de eerste experimentele toepassing van het concept-groeimodel. Het onderzoek moest leiden tot een concept-groeimodel met daarin de minimale en optimale voorwaarden die op gemeentelijke niveau op orde moeten zijn om een succesvolle samenwerking rond laaggeletterdheid mogelijk te maken. 

Benieuwd naar de uitkomsten? Download hieronder het praktijkvoorbeeld.

Het Groeimodel in de praktijk

Hulp nodig of meer weten?

Neem contact op met onze adviseur.

Ester van der Wiel

Participatie en werk