Veel regio’s, gemeenten en lokale netwerken werken aan een aanpak die laaggeletterdheid vermindert en een leven lang ontwikkelen bevordert. Taalnetwerken voeren deze aanpak uit. Een effectieve aanpak ontwikkelen vraagt om samenwerking met lokale partners en heldere doelen.

Doelen formuleren en invloed vergroten

We ontwikkelden daarom het Groeimodel aanpak laaggeletterdheid. Dat deden we samen met het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (USBO). Het groeimodel helpt gemeenten en taalnetwerken om hun doelen te bepalen. Ook helpt het om duidelijk te krijgen op welke punten zij hun aanpak nog kunnen verbeteren.

Kennisblad Groeimodel aanpak laaggeletterdheid

Meer over het groeimodel

Hulp nodig of meer weten?

Neem contact op met onze adviseur.

Annemijn Poot

Senior Adviseur