Een Taalmeterdag heeft twee doelen:  

 • Binnen één dag wordt een grote groep NT1’ers met een uitkering gescreend op laaggeletterdheid. En bij interesse begeleid naar een cursus. 
 • Taalconsulenten en een NT1-aanbieder koppelen input rondom het aanbod terug aan de gemeente. En dan met name de vraag: in hoeverre sluit het aanbod aan op de vraag? En is het nodig om maatwerk aanbod te ontwikkelen?  

Waarom deze aanpak?  

Klantmanagers (of consulenten) van de gemeente vinden het soms moeilijk het gesprek over laaggeletterdheid aan te gaan. Dat heet handelingsverlegenheid. Dat kan ertoe leiden dat consulenten het gesprek helemaal niet aangaan. Of dat ze bij een indicatie laaggeletterd niet doorverwijzen.  

Daarom hebben we de Taalmeterdag ontwikkeld. Erop gericht dat een klant alle stappen in één afspraak doorloopt. En dat het voor de klantmanager onvermijdelijk is om het gesprek aan te gaan.  

Aanpak 

 • Klantmanagers maken een selectie van klanten in de bijstand. En nodigen ze met een eenvoudige brief uit om een Taalmeter te komen maken.  
 • Je kunt de Taalmeterdag organiseren bij een locatie in de buurt, zoals een buurthuis.  
 • De gemeente krijgt hands-on ondersteuning van Lezen en Schrijven bij de inzet van de Taalmeter.  
 • Binnen één uur maakt de klant de Taalmeter, voert een gesprek en wordt bij interesse aangemeld voor een cursus. 
 • Op de Taalmeterdag zijn alle betrokken partijen aanwezig: klantmanagers gemeente, taalconsulent van gemeente of Taalhuis, taalaanbieders, adviseurs van Stichting Lezen en Schrijven.  
 • Er kan vaak direct een klas starten, omdat een Taalmeterdag leidt tot meerdere aanmeldingen. Met andere woorden: de deelnemer komt niet eerst op een wachtlijst te staan omdat er nog niet voldoende aanmeldingen zijn voor een klas. 

Voorwaarden  

We ondersteunen met het opzetten en uitvoeren van de Taalmeterdag. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden:  

 • De organisatie geeft een garantie af dat zij na de eerste Taalmeterdag over wil gaan op structurele of periodieke screening.   
 • De gemeente mag personen die een indicatie hebben en bereid zijn lessen te volgen hierin niet belemmeren.  
 • Er is geschikt aanbod voor de deelnemers, dat op korte termijn start.  
 • De bijeenkomst heeft een verplicht karakter.   

Ook een Taalmeterdag in jouw gemeente?  

Neem contact op met de adviseur uit jouw regio. Of ga naar:

Vragen?

Team Basismeters