Voor een adequate ondersteuning is eenvoudige communicatie cruciaal.

Van de schuldhulpverlener vraagt dit om zich bewust ervan te zijn dat er sprake kan zijn van laaggeletterdheid. Maar hoe weet je of iemand laaggeletterd is, op welke signalen moet je letten en hoe pas je bijvoorbeeld in gesprekken je communicatie aan?

Toolkit ‘Blijf in verbinding met laaggeletterden’

Het samenwerkingsverband Schouders Eronder ontwikkelde samen met Stichting Lezen en Schrijven, Pharos en Flatlands een toolkit die schuldhulpverleners ondersteunt in gesprekken met laaggeletterden met schulden. Het bevat (achtergrond)informatie over laaggeletterdheid, praktische tips en losse kaarten met iconen (pictogrammen) om afspraken te maken en de schuldhulpverlening eenvoudiger te kunnen uitleggen. De toolkit, handleiding, losse kaarten en iconen zijn gratis digitaal beschikbaar. Professionals kunnen de kaarten en iconen uit de toolkit downloaden en printen voor gebruik in hun eigen uitvoeringspraktijk. De iconen dienen als visuele ondersteuning van teksten. Ze kunnen worden toegevoegd aan materialen, zoals afsprakenkaarten, (intake)formulieren of overeenkomsten.

De toolkit is in 2018 ontwikkeld onder regie van Schouders Eronder, in samenwerking Pharos, Flatland Agency, LES, Taalambassadeurs en schuldhulporganisaties. Bij de totstandkoming van de toolkit zijn zowel laaggeletterden als schuldhulpverleners actief betrokken geweest.

Aan de slag

Wilt u zelf aan de slag met de aanpak van laaggeletterdheid in de schuldhulpverlening neem dan contact op met Stichting Lezen en Schrijven om mogelijkheden te bespreken via info@lezenenschrijven.nl.

Of ga direct naar de toolkit: