Verkiezingskrant in gewone taal

Op woensdag 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In de media gaat het de komende weken over verkiezingsprogramma’s, kandidatenlijsten en campagnenieuws. Maar wat betekent dat voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen? Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om op te zoeken wat de politieke partijen willen of om een stembiljet te begrijpen. Daarom is er de Verkiezingskrant in gewone taal.

 

De Verkiezingskrant in gewone taal is ontwikkeld zodat meer mensen goed geïnformeerd hun stem kunnen uitbrengen. De krant met heldere informatie, in begrijpelijke taal, is samengesteld door ProDemos en Stichting Lezen & Schrijven. In de krant staat informatie over wat de Tweede Kamer is, welke partijen er zijn, hoe je kan stemmen en nog veel meer.

Ook hebben ChristenUnie, D66, GroenLinks, Nieuwe Wegen, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren een speciaal verkiezingsprogramma in eenvoudige taal.

Lesbrief en instructiekaarten voor docenten en vrijwilligers

Docenten en vrijwilligers kunnen de Verkiezingskrant gebruiken om over de verkiezingen te praten. En zij kunnen de krant gebruiken om in een lessituatie te oefenen met lezen. In de lesbrief staan handige tips en instructies hoe je dat kan doen. In de bijbehorende Instructiekaarten staan aanwijzingen om het begeleiden bij lezen goed te laten verlopen.

Aan de slag met de Verkiezingskrant

Alle Taalhuizen, bibliotheken, gemeenten en taalaanbieders die samenwerken met Stichting Lezen & Schrijven hebben half januari een aantal verkiezingskranten ontvangen. Zij gebruiken de kranten in een les of stellen ze beschikbaar aan hun publiek via bijvoorbeeld de leestafel of balie.

De verkiezingskrant heeft het Keurmerk Gewone Taal. Dat betekent de informatieve krant begrijpelijk is voor veel mensen. Het keurmerk is toegekend door Stichting Makkelijk Lezen.

U kunt de Verkiezingskrant online lezen of downloaden en printen.
Voor meer informatie neemt u contact op via verkiezingen@lezenenschrijven.nl.

Debatteren in gewone taal

Om vmbo-scholieren én hun ouders te enthousiasmeren en te betrekken bij belangrijke onderwerpen zoals democratie en politiek, organiseert Stichting Lezen & Schrijven debatten in gewone taal. Tweede Kamerleden gaan in debat met scholieren en hun ouders op vier vmbo-scholen. Na afloop van het debat bepaalt een jury wie de beste debater is onder de leerlingen en wie de meest begrijpelijke politicus.

De leerlingen volgen voorafgaand aan het debat drie lessen over verkiezingen, op basis van een speciale lesbrief en de Verkiezingskrant in gewone taal. Ook organiseert het Nederlands Debat Instituut een speciale debattraining voor de leerlingen.

De debatavonden vonden plaats op 13 februari in Tilburg, 17 februari in Den Haag, 27 februari in Oosterwolde en 3 maart in Alkmaar. Voor meer informatie over de debatten in gewone taal kunt u contact opnemen via verkiezingen@lezenenschrijven.nl. Of kijk in het Nieuwsoverzicht

Met dank aan: Gieskes-Strijbis Fonds en actieprogramma Tel mee met Taal van de ministeries van OCW, SZW en VWS.