Instrumenten & lesmaterialen

Om professionals bewust te maken van laaggeletterdheid en organisaties te ondersteunen in het bijscholen van laaggeletterden, ontwikkelen we samen met landelijke kennispartners en onderwijsinstellingen lesmaterialen en instrumenten.

We ontwikkelen screeningsinstrumenten om laaggeletterden te 'vinden' en e-learnings om professionals die met laaggeletterden te maken hebben, te informeren en te trainen. We zorgen voor taalniveauverhogend lesmateriaal en thematisch lesmateriaal, zodat iedereen kan werken met scholing op maat. 

Stichting Lezen & Schrijven werkt samen met vele landelijke en lokale organisaties. Materialen van organisaties zoals Leeslicht, Oefenen.nl, Melkweg+ en Spreektaal worden veelvuldig ingezet binnen Taal voor het Leven. Binnen het samenwerkingsprogramma Taal voor het Leven ontwikkelen we aanvullende instrumenten en materialen.

Hieronder vind je een greep uit ons aanbod van instrumenten en lesmaterialen.

Lesmaterialen worden geladen...

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK