Taal voor Thuis

Bij de taalontwikkeling van kinderen spelen hun ouders een essentiële rol. Niet alle ouders zijn zich hiervan bewust. Kinderen in taalarme gezinnen lopen een groter risico laaggeletterd te worden. Het is belangrijk dat je als ouder weet hoe je de taalontwikkeling van je kind kunt stimuleren. Daarom is de cursus Taal voor Thuis ontwikkeld. Deze biedt ouders een steun in de rug bij het stimuleren van de taal- en schoolontwikkeling van hun kind en bij het onderhouden van contacten met de school of de opvang. Ouders oefenen onder andere gesprekken met een leerkracht en leren hoe ze interactief kunnen voorlezen. Hierdoor worden ouders ook zelf (taal)vaardiger.

Wat is Taal voor Thuis?

Taal voor Thuis is een cursus voor ouders die gegeven wordt door getrainde vrijwilligers. Tijdens de cursus leren ouders de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren, bijvoorbeeld door te oefenen met taalspelletjes en door vragen te stellen. Een cursus bestaat uit minimaal zes bijeenkomsten. Het materiaal is flexibel in te zetten, zodat het altijd aansluit op de thema’s binnen de school of VVE-aanbieder waar de  cursus gegeven wordt. Het materiaal bestaat uit tien boekjes voor ouders van kinderen van 2-5 met thema’s als Dieren, Feest en Knutselen en tien boekjes voor ouders van kinderen van 6-12 met thema’s als Met wie wil je afspreken?, Ga je mee naar de Open Dag

Ouderbetrokkenheid

Taal voor Thuis heeft onder ander als doel de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. Zo oefenen deelnemers met het voeren van tienminutengesprekken of met het ondersteunen van hun kind bij het maken van huiswerk. Ouders werken tijdens de cursus aan dezelfde thema’s waar hun kinderen mee bezig zijn. Na Taal voor Thuis kunnen ouders die dat willen doorstromen naar taalcursussen om hun eigen taalvaardigheid verder te ontwikkelen.

Voor wie is Taal voor Thuis?

De cursus Taal voor Thuis is geschikt voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Zowel ouders met een Nederlandstalige als ouders met een anderstalige achtergrond kunnen hieraan deelnemen. Het is wel belangrijk dat ouders zich mondeling kunnen redden in de Nederlandse taal. Scholen, VVE-aanbieders en welzijnsorganisaties kunnen een Taal voor Thuis-cursus aanbieden. Stichting Lezen & Schrijven stelt het materiaal kosteloos beschikbaar. 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK