Groeimodel Aanpak Laaggeletterdheid

De lokale samenwerking tussen gemeenten, bibliotheken, onderwijsinstellingen, sociale diensten, vrijwilligersorganisaties, werkgevers en cliënten vormt een cruciaal onderdeel van de aanpak van laaggeletterdheid. Om de partners uit een lokaal taalnetwerk te helpen hun gezamenlijke aanpak verder te versterken ontwikkelde het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht op verzoek van Stichting Lezen & Schrijven een groeimodel.

Groeimodel Aanpak Laaggeletterdheid

Met het groeimodel reflecteren partners zelf op de huidige en de gewenste aanpak. Het instrument helpt hen om gezamenlijk en op een gestructureerde wijze te bespreken hoe de aanpak ervoor staat. De uitkomsten laten niet zien hoe zij precies te werk moeten gaan, dat is juist lokaal maatwerk. In de taalnetwerken van de gemeenten Alkmaar, Dordrecht, Helmond, Hoogeveen en Utrecht vindt een pilot plaats.

Samen met partners

Het groeimodel is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Daarnaast hebben de onderzoekers in de startfase gesproken met de ministeries van OCW en SZW, de Koninklijke Bibliotheek, het Steunpunt Basisvaardigheden, Stichting ABC en VNG. De uitkomsten laten het draagvlak onder de partners, de gezamenlijke slagkracht en de impact van de lokale aanpak zien. Een digitale peiling onder alle partners helpt hierbij. De peiling maakt ieders opvattingen geanonimiseerd en geobjectiveerd zichtbaar. Met de uitkomsten krijgt het taalnetwerk een overzicht van de belangrijkste kracht- en verbeterpunten.

Vervolgstappen

Na de pilots in de vijf gemeenten is het instrument op hoofdlijnen gevormd. Om de representativiteit verder te vergroten, testen de onderzoekers het de komende maanden in meer lokale taalnetwerken en bij betrokken landelijke partners. Daarna komt het instrument breder beschikbaar.

Meer informatie

Wilt u met uw taalnetwerk ook aan de slag met het Groeimodel Aanpak Laaggeletterdheid? Dan kunt u contact opnemen met Ester van der Wiel via estervanderwiel@lezenenschrijven.nl

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK