Lezen ≠ Begrijpen

Laaggeletterdheid in kaart bij gerechtsdeurwaarder en schuldhulpverleningsinstantie voor een effectievere dienstverlening en communicatie

Het project Lezen ≠ Begrijpen is een onderzoeksproject gericht op schulden en geletterdheid. In dit project wordt onderzocht hoeveel klanten van een deurwaardersorganisatie (Syncasso) en een schuldhulpverlenende organisatie (Kredietbank Nederland) moeite hebben met lezen en schrijven. Vervolgens gaan Syncasso en Kredietbank Nederland met hun cliënten in gesprek om te bepalen hoe de dienstverlening aangepast kan worden om laaggeletterden met schulden beter te bereiken en te helpen.

Uit welke fasen bestaat het project?

Het projectonderzoek, dat geleid wordt door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), duurt twee jaar en bestaat uit vijf fasen.

  1. In kaart brengen van het percentage laaggeletterden in het klantenbestand
  2. Ontwikkelen van effectievere communicatiemiddelen samen met laaggeletterde klanten
  3. Testen van de middelen
  4. Delen van kennis over de aanpak van laaggeletterdheid via seminars
  5. Testen van de langetermijneffecten.

In fase 1 laat Kredietbank Nederland alle nieuwe klanten een Taalmeter invullen. Datzelfde doen studenten van de RUG onder een steekproef van debiteurenklanten van Syncasso. Als uit de Taalmeter blijkt dat een klant moeite heeft met lezen, verwijst de klantmanager/student hem of haar door naar een Taalhuis in de buurt voor hulp. Het Taalhuis benadert de klant vervolgens voor een aanbod op maat.

Ter voorbereiding op het afnemen van de Taalmeters zijn alle betrokken schuldhulpverleners en studenten van de RUG getraind door Stichting Lezen & Schrijven. In deze training is uitleg gegeven over: laaggeletterdheid, het herkennen en bespreekbaar maken daarvan, het gebruik van de Taalmeter en hoe doorverwezen kan worden naar een Taalhuis in de regio.

Waarom het project Lezen ≠ Begrijpen?

Voor laaggeletterden is het een extra grote uitdaging om rekeningen te begrijpen, toeslagen aan te vragen of de financiële administratie bij te houden. Een schuldhulpverlener of debiteur vraagt echter niet altijd aan cliënten of zij moeite hebben met lezen en schrijven. En laaggeletterden zelf durven dit vaak niet te melden. In de praktijk betekent de combinatie van laaggeletterdheid en schulden een risico voor cliënten. Doordat zij informatie en adviezen niet goed begrijpen, is de kans op escalatie van de problematiek groter: reeds bestaande schulden nemen toe of het schuldhulpverleningstraject wordt vroegtijdig afgebroken.

Wie werken in het project samen?

Het project is een samenwerking tussen Syncasso, Kredietbank Nederland, Rijksuniversiteit Groningen en Stichting Lezen & Schrijven. Het project is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer informatie?

Op de website www.lezenisnietbegrijpen.nl is meer informatie te vinden over het project. U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK