Op weg naar een geletterde samenleving

Het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg (NCJ) voert samen met Stichting Lezen & Schrijven de pilot Op weg naar een geletterde generatie uit. Tijdens de pilot onderzoeken drie organisaties binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hoe zij permanent aandacht voor laaggeletterdheid kunnen hebben in hun werkwijze. Op deze manier kan worden voorkomen dat laaggeletterdheid van ouder op kind wordt doorgegeven.  

Veel maatschappelijke achterstanden worden van generatie op generatie doorgegeven. Dit geldt ook voor laaggeletterdheid. Aandacht voor preventie is daarom erg belangrijk. De JGZ speelt hierin een belangrijke rol. Zij kunnen ouders laten zien welke invloed hun eigen taalvaardigheid heeft op de taalontwikkeling van hun kind. Wanneer ouders en kinderen zo vroeg mogelijk begeleiding krijgen, heeft dit positieve gevolgen. Niet alleen voor de taalontwikkeling van het kind, maar ook voor de gezondheid van ouder en kind. Ook kunnen zij zo beter meedoen in de samenleving. 

Deelnemers aan de pilot  

Drie JGZ-organisaties nemen deel aan de pilot: GGD Zaanstreek Waterland, GGD Gelderland-Midden en Volksgezondheid Utrecht. Zij gaan actief aan de slag om de samenwerking met het lokale netwerk te versterken en nieuwe, slimme samenwerkingen aan te gaan, bijvoorbeeld met bibliotheken in het kader van leesbevordering. De pilot heeft drie belangrijke doelen: 

  1. Het signaleren van (mogelijke) laaggeletterdheid bij ouders.  
  2. Laaggeletterde ouders motiveren en doorverwijzen naar taalscholing. 
  3. De huidige JGZ-dienstverlening zo aanpassen dat de aanpak van laaggeletterdheid hierin structureel een plaats heeft.  

De pilot loopt tot en met december 2019.  

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK