Speciale aandacht voor vrouwen: EVA

In Nederland hebben vrouwen vaker een achterstand in taal en rekenen dan mannen. Daarnaast zijn laagopgeleide vrouwen minder vaak economisch zelfstandig dan laagopgeleide mannen. Daarom is er binnen Stichting Lezen & Schrijven speciale aandacht voor vrouwen.

In 2014-2018 voerden we in opdracht van het ministerie van OCW (directie Emancipatie) de pilot EVA uit. Het doel: meer vrouwen in beweging krijgen om zich verder te ontwikkelen en de stap richting een betaalde baan te zetten. 5.550 laaggeletterde vrouwen werkten tijdens de pilot aan hun basisvaardigheden en empowerment. Tijdens deze pilot ontwikkelden we de Toolkit Empowerment.

Resultaten pilot

De effectmeting van Universiteit Maastricht liet mooie resultaten zien.

  • Deelnemers aan de EVA pilot werden zich meer bewust van hun kwaliteiten, wensen en mogelijkheden.
  • Ze voelden zich sterker en kregen meer eigenwaarde.
  • Ze verbeterden hun taalvaardigheden en konden deze beter toepassen.
  • Hun toekomstperspectief is vergroot en zij zagen nieuwe kansen op de arbeidsmarkt, maar ook opleidingskansen.
  • Ze kwamen in de actiestand; vergrootten ook hun sociale kring en werden actiever in het dagelijks leven.

We blijven komende jaren extra aandacht vragen voor het bereiken, activeren en opleiden van laaggeletterde vrouwen. Zodat zij meer mee kunnen doen, een betaalde baan kunnen vinden of andere dromen waar kunnen maken. 

Succesverhalen

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK