Taal voor het Leven

Met de netwerkaanpak Taal voor het Leven ondersteunen we honderden gemeenten, organisaties, docenten en vrijwilligers. We willen hiermee zoveel mogelijk laaggeletterden bereiken en ze helpen hun basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan met de computer te verbeteren. We bouwen en versterken duurzame netwerken waardoor onze partners in 35 regio’s passende en effectieve scholing kunnen bieden. Wij ondersteunen deze partners met onderzoek, (les)materiaal, advies en campagnes. Taal voor het Leven is onderdeel van het actieprogramma Tel mee met Taal.

Verbindingen

We haken aan bij gemeentelijk beleid op het gebied van educatie en leggen verbindingen in domeinen als gezondheid, armoede en werkgelegenheid. We werken samen met organisaties bedrijven, taalaanbieders, vrijwilligersorganisaties, UWV’s, bibliotheken, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en schuldhulpmaatjes. Krachten worden gebundeld in Taalakkoorden en allianties en in lokale Taalhuizen kunnen volwassenen oefenen met lezen, schrijven, rekenen en de computer.

Instrumenten en lesmaterialen

Om laaggeletterden te bereiken en te scholen, ontwikkelen we samen met partners instrumenten en lesmaterialen. Via e-learnings doen professionals kennis op over laaggeletterdheid en screeningsinstrumenten kunnen een indicatie geven of iemand laaggeletterd is. Ook biedt Taal voor het Leven praktijkgerichte lesmaterialen zoals Succes! en Voor ’t zelfde geld, waarmee cursisten zelfstandig en samen met een taalvrijwilliger kunnen oefenen om hun Nederlands te verbeteren. 

Impact

Maastricht University onderzoekt de impact van Taal voor het Leven.

  • 70% van de cursisten ontwikkelt binnen zes maanden een betere taalvaardigheid.
  • 50 tot 65% verwerft een betere plek in de samenleving.
  • 39 % is fysiek gezonder en 53% voelt zich psychisch gezonder.
  • En in 2016 zijn met behulp van gecertificeerde trainers en vrijwilligers meer dan 15.000 cursisten geschoold in Nederland. 

Tel mee met Taal

We krijgen subsidie om Taal voor het Leven landelijk aan te bieden onder de paraplu van Tel mee met Taal 2016-2018. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken hierin samen met als doel in drie jaar 45.000 laaggeletterden te bereiken en één miljoen kinderen in aanraking te laten komen met leesbevordering. 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK