Taalontwikkeling bij kinderen

Bijna 18% van alle 15-jarigen in Nederland heeft een leesniveau waarbij zij het risico lopen om op latere leeftijd onder de noemer ‘laaggeletterd’ te vallen. De onderwijsinspectie ziet daarnaast de laatste twee jaar steeds meer leerlingen van de basisschool komen die niet goed kunnen lezen. Ook rekenen blijft achter. De inspectie vermeldt daarnaast dat ongelijke kansen toenemen, omdat de kwaliteitsverschillen tussen scholen in rijke en in arme wijken toenemen. De taalvaardigheid van ouders heeft een directe invloed op die van hun kinderen. Laaggeletterde ouders hebben moeite met taalstimulering thuis, wat een negatieve impact kan hebben op de geletterdheid van kinderen. Om te voorkomen dat er een nieuwe generatie laaggeletterden komt, is het belangrijk bij kinderen al op jonge leeftijd taal te stimuleren.

Aan de slag in de kraamzorg

Wil je als kraamzorgorganisatie aan de slag met laaggeletterdheid? Voor kraamzorgmedewerkers is er een speciale e-learning ontwikkeld, waarin zij meer leren over het herkennen en bespreken van laaggeletterdheid. Ook leren zij hoe zij iemand kunnen helpen aan taalscholing. De e-learning kan worden opgenomen in het scholingsaanbod, duurt ongeveer een half uur en is goed voor een accreditatiepunt van KennisCentrum KraamZorg. Ook zijn er materialen beschikbaar, zoals een signalenkaart voor kraamverzorgenden en een flyer en een boomerangcard voor ouders.

Aan de slag in de Jeugdgezondheidszorg

Voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn speciale materialen ontwikkeld: bureaukaarten en herkenningswijzers voor de professional. Daarnaast bieden we een speciale scholing aan: een geaccrediteerde presentatie Aanpak van laaggeletterdheid in de JGZ en workshop Bespreken van laaggeletterdheid met JGZ casuïstiek. Meer informatie over scholing.

Doorverwijzen van ouders

Herken je iemand die mogelijk laaggeletterd is? Je kunt ouders met taal- en/of rekenproblemen verwijzen naar het gratis telefoonnummer 0800-023 4444. Hier kunnen zij terecht voor informatie over een cursus in hun regio. Je kunt dit nummer ook namens iemand bellen. Meer informatie over de Nationale Bellijn Lezen & Schrijven

Taalontwikkeling bij kinderen
Taalontwikkeling bij kinderen

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK