Voor ‘t zelfde geld uit de schulden

Achttien procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Bij mensen die te maken hebben met schulden is dit percentage nog hoger. Als mensen brieven van schuldeisers niet kunnen lezen, loopt de schuld al snel op. Laaggeletterdheid, armoede en schuldenproblematiek zijn gekoppeld. 

Schuldeisers aan de slag met aanpak laaggeletterdheid

Schuldeisers krijgen vaak te maken met mensen die laaggeletterd zijn. In het project ‘Voor ’t zelfde geld uit de schulden’ is in meerdere gemeenten een coalitie gevormd van gemeente, schuldeisers (zoals zorgverzekeraars en woningbouwverenigingen), kennisinstellingen, en hulpverleners (bijvoorbeeld taalhuizen of thuisadministratie). Doel van dit project is om inzicht te krijgen op welke manier zij laaggeletterdheid kunnen herkennen en het voor schuldeisers lonend is om laaggeletterdheid aan te pakken.

Met bedrijven en andere partners analyseren we waar ze mogelijk klanten tegenkomen met (dreigende) schulden en ontwikkelen we een methodiek om deze mensen te signaleren en een passend traject aan te bieden. Daarnaast krijgen bedrijven inzicht in de problematiek en gaan ze actief aan de slag met hun incassobeleid en de manier hoe ze communiceren met deze doelgroep.

Pilots

Momenteel lopen er pilots in de gemeente Zwolle, Tilburg, Leeuwarden en Arnhem. Stichting Lezen & Schrijven wil met dit project belanghebbenden en relevante partijen aan elkaar verbinden en de specifieke capaciteiten van een ieder benutten. Doel is om 500 laaggeletterden met schulden naar een hoger taal- en rekenniveau te brengen zodat ze de vaardigheden ontwikkelen om uit de schulden te komen en te blijven.