Samenwerken loont

Een geletterd Nederland, waar iedereen kan meedoen. Dat is het ambitieuze streven waar we samen met honderden partners aan werken. We bundelen de krachten van overheden, kennisorganisaties, zakelijke partners en lokale samenwerkingspartners om laaggeletterdheid op ieders netvlies te houden en in het hele land de scholing te bieden die mensen verder helpt.

Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma dat zich richt op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen. In dit driejarige programma (2016-2018) werken de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen.

Netwerkpartners Taal voor het Leven

Met het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven organiseren we samen met honderden gemeenten, (zorg)instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers en vele anderen scholing. Dat is de kracht van Taal voor het Leven: het opbouwen van een duurzaam taalnetwerk op lokaal en landelijk niveau. Er ontstaan Taalakkoorden, allianties, we sluiten bondgenootschappen en onze samenwerkingspartners openen Taalhuizen. Gemeenten en De bibliotheken spelen daarin een belangrijke rol. 

Samenwerken met kennispartners

Om laaggeletterdheid in de volle breedte op de agenda te zetten en te houden bij publiek en politiek, werken we samen met landelijke kennispartners. We delen kennis, zorgen voor draagvlak en organiseren gezamenlijk activiteiten met onder meer onderwijsadviesorganisaties, uitgevers, onderwijsinstellingen en landelijke kennis-instellingen. 

Financiële partnerschappen

We zijn er trots op dat onder meer Achmea, FondsNutsOhra en de VriendenLoterij zich aan ons hebben verbonden. Zij maken het mede mogelijk om jaarlijks TaalHelden in het zonnetje te zetten, VoeljeGoed! te ontwikkelen en meer zichtbaar te zijn op straat. 

Ook samenwerken?

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK