Landelijke kennispartners

Naast partners van Taal voor het Leven zijn ook de volgende organisaties actief op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden: