Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma dat zich richt op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van lezen. Het programma is een initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In maart 2019 stuurde de Minister van OCW namens de andere betrokken bewindspersonen een brief aan de Tweede Kamer met daarin de nieuwe beleidsmaatregelen.

Het programma richt zich op de volgende drie doelstellingen:

  • Meer mensen bereiken met een aanpak op maat
  • Weten wat werkt: meer inzicht in kwaliteit en effectiviteit
  • Samen aan de slag: méér gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties actief voor kinderen én volwassenen

Meer mensen bereiken

Het Kabinet wil meer mensen de kans geven om te gaan werken aan hun basisvaardigheden. Vooral de groep mensen die in Nederland zijn opgegroeid en hun schoolcarrière hebben doorlopen. Omdat iedere groep een andere aanpak nodig heeft, moet er meer maatwerk worden toegepast.

Weten wat werkt

Meer kennis over de kwaliteit en effectiviteit van het aanbod en dit beter delen. Het gaat over ondersteuning bij basisvaardigheden, maar ook over leesplezier bij kinderen. Per regio moet het bereik en de kwaliteit duidelijk en openbaar worden.

Samen aan de slag

Gemeenten moeten in 2024 uiteindelijk zelf de regie hebben over de aanpak van basisvaardigheden. Hierbij werkt de gemeente samen met partijen in het onderwijs, werk, gezin en gezondheid. Ook doen werkgevers meer aan het verbeteren van de basisvaardigheden van hun medewerkers.

In de loop van 2019 worden de verschillende doelstellingen en maatregelen uit de brief verder uitgewerkt.
 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Klik hier voor meer informatie over onze cookies.

OK