Vraag 1
Weet je hoeveel klanten en/of werknemers van jouw bedrijf moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen?

Maar liefst 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen (Algemene Rekenkamer 2016). Vaak missen zij ook digitale vaardigheden. Van de laaggeletterden tussen 16 en 65 jaar, werkt 57 procent. Van de laaggecijferden tussen 16 en 65 jaar werkt 53 procent (Buisman et al., 2013). Het is dan ook zeer goed mogelijk dat een aantal van jouw klanten en/of werknemers laaggeletterd is. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan het kennisblad Laaggeletterdheid en werk.

Vraag 2
Communiceer je naar klanten vaak via een brief, website of e-mail?

Bedrijven communiceren meestal op taalniveau C1. Een niveau dat slecht 15 procent van de Nederlandse bevolking heeft. Niet alleen laaggeletterden maar zelfs de gemiddelde Nederlander begrijpt veel van onze bedrijfscommunicatie niet. (Boerman, 2021.) Daarbij besteden mensen gemiddeld 7 sec aan een brief. Zowel qua woordgebruik als opmaak is er in onze brieven, mails en websites dan ook nog veel te winnen. Wil je hier de belangrijkste tips over lezen? Kijk dan in de checklists Lekker Duidelijk Schrijven en Lekker Duidelijk Digitaal.

Vraag 3
Werken je werknemers met digitale systemen?

Ruim 22 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder heeft geen of weinig ervaring met de computer (CBS, 2016). Veel laaggeletterden hebben wel ervaring met bijvoorbeeld whatsapp, maar vinden navigeren of zoeken in grotere digitale systemen of op internet moeilijk. Dat kan hun productiviteit verminderen en verdere digitalisering van het bedrijf in de weg staan. Het is belangrijk om je hier bewust van te zijn. Wil je meer weten over digitaal werken? Kijk dan in de checklists Lekker Duidelijk Digitaal en Lekker Duidelijk Doen.

Vraag 4
Zijn er werknemers met loonbeslag?

Uit een onderzoek bij de Kredietbank Nederland en Syncasso bleek 50,3% van de mensen met schulden ook in de risicogroep laaggeletterdheid te vallen (Keizer, 2018). Loonbeslag kan daarom een belangrijk signaal zijn voor mogelijke laaggeletterdheid. Maar wat kun je hiertegen doen? Kijk hiervoor in de checklist Lekker Duidelijk Doen.

Vraag 5
Is er sprake van een hoog ziekteverzuim?

Laaggeletterden hebben vaak slechtere gezondheidsvaardigheden. Ze kunnen etiketten en bijsluiters niet goed lezen en hebben daardoor eerder te maken met ziekten zoals obesitas en suikerziekte. Ook gebruiken ze medicijnen vaker verkeerd en maken ze meer gebruik van gezondheidszorg (Pharos, 2015). Bij digitalisering zien we soms ook meer ziekteverzuim. Dit kan daarom een belangrijk signaal zijn dat laaggeletterdheid op de werkvloer speelt. Maar wat je ertegen kunt doen? Kijk hiervoor in de checklist Lekker Duidelijk Doen.

Vraag 6
Heb je de afgelopen tijd te maken gehad met bedrijfsongelukken op de werkvloer?

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst een op de tien zware ongelukken in de procesindustrie veroorzaakt wordt door taalproblemen (Baay, Buisman & Houtkoop, 2015). Dat geldt mogelijk voor meer branches. Begrijpelijke en vooral visuele uitleg op de vloer over veiligheid en hygiëne is van essentieel belang. Tips over hoe je dit kunt doen, vind je in de checklist Lekker Duidelijk Bedrijf.

Vraag 7
Heb je al wel eens iemand kunnen doorverwijzen naar aanbod in de regio?

Vanuit de WEB, Wet Educatie en Beroepsonderwijs is er in elke gemeente cursusaanbod voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Dit gaat zowel om formele taalaanbieders als vrijwilligers die kunnen helpen. Stichting Lezen en Schrijven kent hierin op landelijk en regionaal niveau het gehele netwerk. Wil je hierover meer weten? Kijk dan in de checklist Lekker Duidelijk Doen.

Vraag 8
Weet je welke subsidies er zijn voor het verbeteren van lezen, schrijven, rekenen en of digitale vaardigheden op de werkvloer?

Een van de belangrijkste subsidies is Tel mee met Taal. Stichting Lezen en Schrijven kan je helpen met het maken van een plan van aanpak, het aanvragen van subsidie en het vinden van de beste taalaanbieder. Wil je hierover meer weten? Kijk dan in de checklist Lekker Duidelijk Doen.

Kun je op 1 of meer vragen ja antwoorden?

Dan kan investeren in taal op jouw werkvloer heel interessant zijn! Hoe? De checklists Lekker Duidelijk helpen je op weg met wat eerste tips.

Heb je behoefte aan persoonlijke ondersteuning?
Stichting Lezen en Schrijven komt graag vrijblijvend langs voor een gesprek. We adviseren bij bedrijfscommunicatie. We leveren feiten en cijfers over laaggeletterdheid bij klanten en werknemers. We hebben inzicht in het netwerk van cursusaanbieders in de regio. En we helpen bij het aanvragen van subsidies of het kiezen van de beste taalaanbieder. We proberen hierin werkgevers zoveel mogelijk te ontzorgen. Klinkt dit interessant? Bel ons dan op: 070 302 26 60 of mail naar taalwerkt@lezenenschrijven.nl.

Wil je dat wij contact met je opnemen? Vul dan hier je gegevens in.

Persoonsgegevens

Submit