Vraag 1
Weet je om hoeveel klanten en/of werknemers het gaat die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen?

Maar liefst 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen (Algemene Rekenkamer 2016). Vaak missen zij ook digitale vaardigheden. Van de laaggeletterden tussen 16 en 65 jaar, werkt 57 procent. Van de laaggecijferden tussen 16 en 65 jaar werkt 53 procent (Buisman et al., 2013). Het is dan ook zeer goed mogelijk dat er een aantal van jouw klanten en/of werknemers laaggeletterd is. Wil je hier meer over weten? Kijk dan in de factsheet Lekker Duidelijk Doen.

Vraag 2
Communiceer je naar klanten vaak via een brief, de website of een e-mail?

Het overgrote deel van onze bedrijfscommunicatie wordt op taalniveau C1 geschreven. Een niveau dat slecht 15 procent van de Nederlandse bevolking heeft. Niet alleen laaggeletterden maar zelfs de gemiddelde Nederlander begrijpt veel van onze bedrijfscommunicatie dan ook niet. (Boerman, 2021.) Daarbij besteden mensen gemiddeld 7 sec aan een brief. Zowel qua woordgebruik als opmaak is er in onze brieven dan ook nog veel te winnen. Wil je hier de belangrijkste tips over lezen? Kijk dan in de factsheets Lekker Duidelijk Schrijven en Lekker Duidelijk Digitaal.

Vraag 3
Werken jouw werknemers met digitale systemen?

Ruim 22 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder heeft geen of weinig ervaring met de computer (CBS,2016.). Een heel aantal laaggeletterden heeft daarnaast wel ervaring met programma`s zoals whatsapp, maar vindt het navigeren of zoeken in grotere digitale systemen of het internet heel moeilijk. Dat kan hun productiviteit verminderen en ook verdere digitalisering van het bedrijf in de weg staan. Het is belangrijk om hier bewust op te zijn. Wil je meer weten over digitaal werken? Kijk dan in de factsheets Lekker Duidelijk Digitaal en Lekker Duidelijk Doen.

Vraag 4
Zijn er werknemers met loonbeslag?

Uit een onderzoek bij de Kredietbank Nederland en Syncasso bleek 50,3% van de mensen met schulden ook in de risicogroep laaggeletterdheid te vallen (Keizer, 2018). Loonbeslag kan daarom een belangrijk signaal zijn voor mogelijke laaggeletterdheid. Maar wat kun je hiertegen doen? Kijk hiervoor in de factsheet Lekker Duidelijk Doen.

Vraag 5
Is er sprake van een veel ziekteverzuim?

Laaggeletterden hebben vaak slechtere gezondheidsvaardigheden. Ze kunnen etiketten en bijsluiters niet goed lezen en hebben daardoor eerder te maken met ziekten zoals obesitas en suikerziekte. Daarbij worden medicijnen ook vaker verkeerd gebruikt en maken ze meer gebruik van gezondheidszorg (Pharos, 2015). Bij digitalisering zien we daarnaast soms ook meer ziekteverzuim. Dit kan daarom een belangrijk signaal zijn dat laaggeletterdheid op de werkvloer speelt. Maar wat je ertegen kunt doen? Kijk hiervoor in de factsheet Lekker Duidelijk Doen.

Vraag 6
Heb je de afgelopen tijd te maken gehad met bedrijfsongelukken op de vloer?

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst een op de tien zware ongelukken in de procesindustrie veroorzaakt worden door taalproblemen (Baay, Buisman & Houtkoop, 2015). Dat geldt mogelijk voor meer branches. Begrijpelijk maar vooral ook visuele uitleg op de vloer over veiligheid en hygiƫne is van essentieel belang. Tips over hoe je dit kunt doen, vind je daarom in de factsheet Lekker Duidelijk Bedrijf.

Vraag 7
Heb je al wel eens iemand kunnen doorverwijzen naar aanbod in de regio?

Vanuit de WEB, Wet Educatie en Beroepsonderwijs is er in elke gemeente cursusaanbod voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Dit gaat zowel om formele taalaanbieders als vrijwilligers die kunnen helpen. Stichting Lezen en Schrijven kent hierin op landelijk en regionaal niveau het gehele netwerk. Wil je hierover meer weten? Kijk dan in de factheet Lekker Duidelijk Doen.

Vraag 8
Weet je welke subsidies er zijn voor het verbeteren van lezen, schrijven, rekenen en of digitale vaardigheden op de werkvloer?

Een van de belangrijkste subsidies is Tel mee met Taal. Dit jaar is hier maar liefst 6 miljoen voor beschikbaar gesteld. Stichting Lezen en Schrijven kan je helpen met het maken van een plan van aanpak, het aanvragen van subsidie en het vinden van de beste taalaanbieder. Wil je hierover meer weten? Kijk dan in de factsheet Lekker Duidelijk Doen.

Kun je op 1 of meer vragen ja antwoorden?

Dan kan investeren in taal op jouw werkvloer heel interessant zijn! Investeren in duidelijke communicatie verkort en vermindert klantcontact. Daarbij kan een cursus de basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden) van werknemers vergroten. Een cursus zorgt ervoor dat de onderlinge communicatie verbetert, de samenwerking soepeler verloopt en het moraal in een bedrijf stijgt. Werknemers functioneren efficiënter, zelfstandiger en met meer zelfvertrouwen. Ze hebben daarna ook meer interesse in andere leertrajecten (Beek & Hamdi, 2016).

Na een opleiding zijn medewerkers beter te behouden. En stromen ze makkelijke door naar andere functies (Hall, 2004). En een werkgever ervaart minder ziekteverzuim, een hogere productiviteit en een betere klantgerichtheid (Hall, 2014). Er is meer veiligheid op de werkvloer en er worden minder fouten gemaakt. Hierdoor zijn er ook minder herstelwerkzaamheden nodig (Visscher en Tops, 2015). Kortom, investeren in taal op de werkvloer loont! Hoe? De Factsheets Lekker Duidelijk helpen je daarom op weg met wat eerste tips.

Heb je toch behoefte aan een meer persoonlijke ondersteuning?
Dan komt Stichting Lezen en Schrijven graag vrijblijvend langs voor een gesprek. We adviseren bij bedrijfscommunicatie. We leveren feiten en cijfers over laaggeletterdheid bij klanten en werknemers. We hebben inzicht in het netwerk van cursusaanbieders in de regio. En we helpen bij het aanvragen van subsidies of het kiezen van de beste taalaanbieder. We proberen hierin werkgevers zoveel mogelijk te ontzorgen. Klinkt dit interessant? Bel ons dan op: 070 302 26 60 of mail naar lekkerduidelijk@lezenenschrijven.nl.

Wil je dat wij contact met je opnemen? Vul dan hier je gegevens in.

Persoonsgegevens

Submit