Jouw privacy is voor Stichting Lezen en Schrijven van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat dit betekent, lees je hieronder in onze privacy- en cookieverklaring. 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en voor welke doeleinden?

In deze privacy- en cookieverklaring vertellen we wat Stichting Lezen en Schrijven doet met informatie die we over jou te weten komen, wanneer je onze website www.lezenenschrijven.nl bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Hieronder wordt per doeleinde aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Stichting Lezen en Schrijven. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring. 

Het leveren van onze diensten

Als organisatie of gemeente kan je gebruik maken van onze diensten, waarmee wij laaggeletterdheid aanpakken, middels de verschillende instrumenten die wij bieden. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Naam contactpersoon 
 • Factuurgegevens
 • Betalingsgegevens 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot maximaal één jaar na afloop van de overeenkomst. Zo hoef je, mocht je na opzegging van de overeenkomst binnen een jaar toch nog bij ons terug willen komen, je gegevens niet opnieuw door te geven. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Aanmelden via het Startpunt Ik wil leren 

Via onze website of onze bellijn kan je je aanmelden als (taal)vrijwilliger of om jouw basisvaardigheden te verbeteren. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem en worden vervolgens doorgestuurd naar het meldpunt dat verantwoordelijk is voor jouw postcodegebied. Dit meldpunt zal jouw aanmelding verder afhandelen.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens van vrijwilligers: 

 • Voor- en achternaam 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Postcode 
 • Adres (straat en huisnummer) 
 • Woonplaats 
 • Gemeente  

En de volgende persoonsgegevens van cursisten: 

 • Voor- en achternaam 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Postcode 
 • Woonplaats 
 • Adres (straat en huisnummer) 
 • Geboortejaar 
 • Nederlandstalige basisschool ja/nee 
 • Gemeente  
 • Leervraag 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot maximaal één jaar na jouw aanmelding. Hierna worden de gegevens geanonimiseerd.  

Het leveren van de dienst Startpunt ik wil leren 

Als meldpunt kan je gebruik maken de dienst Startpunt ik wil leren. In dit systeem nemen wij aanmeldingen van (taal)vrijwilligers en cursisten, die hun basisvaardigheden willen verbeteren, op basis van het postcodegebied aan en sturen deze door naar het juiste meldpunt. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Organisatienaam meldpunt 
 • Plaats 
 • Verantwoordelijk gebied 
 • (Zakelijk) e-mailadres contactpersoon 
 • Naam contactpersoon  

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot maximaal één jaar na afloop van de overeenkomst. Zo hoef je, mocht je na opzegging van de overeenkomst binnen een jaar toch nog bij ons terug willen komen, je gegevens niet opnieuw door te geven. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht). 

Klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en impactanalyses

Om onze dienstverlening te verbeteren doen wij klanttevredenheidsonderzoeken en voeren we enquêtes uit. De resultaten van het onderzoek of enquête stellen ons in staat om, waar nodig, aanpassingen aan onze diensten aan te brengen. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang dat in verhouding staat tot jouw privacybelang, gezien het feit dat je zelf bepaalt of je een enquête wilt invullen of mee wilt doen aan het onderzoek, en welke informatie je dan geeft. 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Functie
 • Andere informatie uit het onderzoek of enquête die terug naar jou te herleiden is
 • IP-adres

In het geval van klanttevredenheidsonderzoeken zijn de resultaten van het onderzoek geaggregeerd (samengevoegd). Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn. De gegevens zijn daarom geen persoonsgegevens meer en er zijn hiermee dan ook geen privacyrisico’s verbonden. De gegevens van de enquêtes bewaren wij maximaal tot 2 jaar nadat je de enquête hebt ingevuld. Na 2 jaar kunnen wij de resultaten anonimiseren.

Aanmelden voor cursus 

Via onze website kun je je aanmelden voor een cursus. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Type cursus
 • (Bedrijfs)naam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Naam contactpersoon 
 • Functie contactpersoon
 • Beroepsvereniging
 • Registratienummer beroepsvereniging
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie totdat je de cursus hebt afgerond. 

Verhalen

Op onze website delen wij verhalen van mensen die laaggeletterd zijn om een beeld te geven van hoe het is om laaggeletterd te zijn. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Beeldmateriaal (foto en/of video)
 • Verhaal 

Dit doen wij op basis van toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je je toestemming intrekt. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Praktijkvoorbeelden

Op onze website delen wij praktijkvoorbeelden, waarin gemeenten of organisaties hun ervaringen met Stichting Lezen en Schrijven delen. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
•    Naam organisatie of gemeente
•    Naam medewerker(s) genoemd in praktijkvoorbeeld
•    Functie medewerker(s) genoemd in praktijkvoorbeeld
•    Gedeelde ervaring 

Dit doen wij op basis van toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je de toestemming intrekt. Je kunt jouw toestemming op ieder moment intrekken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Vrijwilliger worden

Via onze website kun je je aanmelden als vrijwilliger.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer 
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie totdat je je weer afmeldt als vrijwilliger. 

Trainer worden

Via onze website kun je je aanmelden als Trainer.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer 
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie totdat je je weer afmeldt als trainer. 

Taalambassadeur worden

Via onze website kun je je aanmelden als Taalambassadeur

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer 
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie totdat je je weer afmeldt als taalambassadeur. 

Aanvraag inzet taalambassadeur

Wil je één van onze taalambassadeurs inzetten, dan kan je hiervoor een aanvraag indienen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam organisatie
 • Naam contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • E-mailadres contactpersoon
 • Andere prominente gasten/sprekers die aanwezig zijn (graag duidelijk aangeven of deze bevestigd hebben of alleen uitgenodigd zijn):
 • Eventuele informatie die je zelf invult als opmerking of bijzonderheid

Dit doen wij om jouw aanvraag netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat we de aanvraag afgehandeld hebben. 

Een gift doen

Via onze website kun je een gift doen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer 
 • Betalingsgegevens
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie totdat de donatie verwerkt is. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Online sessies en evenementen

Wij organiseren online sessies en evenementen, waarvoor je je in kunt schrijven. Hiervoor versturen wij jou een persoonlijke uitnodiging.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam 
 • E-mailadres 
 • Functie 
 • Organisatie 
 • Eventueel de gemeente waarbinnen je werkzaam/ vrijwilliger bent 
 • Eventuele vragen als input voor de sessie of het evenement 
 • Online sessie of evenement waarvoor je je inschrijft  

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je aangaan, uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens, totdat de online sessie of het evenement heeft plaatsgevonden.  

Nieuwsbrief

Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij je maandelijks per e-mail (maximaal 12 nieuwsbrieven per jaar) over verschillende thema’s over laaggeletterdheid.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Relatie tot Stichting Lezen en Schrijven
 • Thema’s waar je geïnteresseerd in bent 

Jouw e-mailadres wordt slechts met je expliciete toestemming toegevoegd aan onze lijst. Wij bewaren deze informatie, totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Contact 

Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen. Dit kan bijvoorbeeld telefonisch, maar ook via de mail.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam 
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer 
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Dit doen wij om jouw verzoek om contact met je op te nemen netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Klachten in verband met onze dienstverlening 

Alle medewerkers van Stichting Lezen en Schrijven doen hun uiterste best de juiste ondersteuning en goede kwaliteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Geef dit dan aan bij je lokale adviseur. Kom je er samen niet uit? Dan kan je met behulp van het klachtenformulier op de website een klacht indienen of een mail sturen naar klachten@lezenenschrijven.nl

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:  

 • Voor- en achternaam  
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer  
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht 
 • De gemeente waarbinnen je werkzaam/ vrijwilliger bent 

Wij verwerken deze gegevens om jouw klacht in behandeling te nemen, netjes af te kunnen handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. 

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst (uitvoering van de overeenkomst).  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens 
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae 
 • Motivatiebrief 
 • Salarisindicatie
 • Referenties 
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met je sollicitatie  

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. 

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zul je advertenties tegenkomen op je social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Stichting Lezen en Schrijven deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft; 
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners 
 • Betalingsdienstverleners
 • Partners
 • Marketingbedrijven 
 • Marktonderzoeksbureaus
 • Uitgeverijen

Cookies 

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Stichting Lezen en Schrijven gebruikt cookies om: 

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL
   
Cookie tabel

In- en uitschakelen van cookies

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Stichting Lezen en Schrijven neemt passende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Zo maken wij gebruik van een SSL-certificaat zodat uw verbinding met de website van Stichting Lezen en Schrijven privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje in de adresbalk van uw browser.  

Bovendien hebben de medewerkers van Stichting en Schrijven die toegang hebben tot persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe partijen die namens ons werken. Op de handhaving wordt strikt toegezien, omdat u te allen tijde moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien wettelijke voorschriften anders bepalen.

Welke privacy rechten heb je?

Je hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om je toestemming in te trekken: Indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen dan kun je dat kenbaar maken via avg@lezenenschrijven.nl.  

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen 

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via avg@lezenenschrijven.nl. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Voor het afhandelen van een interne klacht over het gebruik van je persoonsgegevens verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om jouw klacht netjes af te kunnen handelen. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.  

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Stichting Lezen en Schrijven
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
avg@lezenenschrijven.nl

KvK-nummer:        27263438

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23-04-2024.