“Ik stond altijd achteraan. Nu kom ik langzaam naar voren.”

Willem: “Ik had een eigen mestvarken-fokbedrijf. Mijn moeder deed altijd het papierwerk. Tot zij overleed. Toen moest ik het zelf doen. Het lezen van brieven lukte me wel. Maar iets terugschrijven niet. Daarom ben ik op les gegaan. Nu kan ik zelf op brieven reageren.

Sinds ik kan schrijven ben ik vrijer. Ik durf makkelijker te zeggen hoe ik over dingen denk. Ik stond altijd achteraan. Nu kom ik langzaam naar voren.”

Binne: “Ik werk bij de buitenplantsoendienst. Als ik vroeger een opdracht kreeg kwam ik er niet altijd uit. Dan liep ik weg. Of ik gebruikte een smoesje. Bijvoorbeeld dat ik mijn leesbril was vergeten. Dat was een zware tijd.

In het begin vond ik het heel moeilijk om weer naar school te gaan. Ik moest echt een drempel over. Maar dat is voorbij. Ik kan nu lezen en schrijven. Dat geeft zoveel zelfvertrouwen! Als er vroeger een groep mensen met elkaar stond te praten ging ik er niet heen. Nu wel. Tegen iedereen die ook moeite heeft met lezen en schrijven en op les wil zeg ik: ga het doen!”

Over Willem Veenstra

Je bent nooit te oud om te leren. Dat moet de 72-jarige Willem gedacht hebben toen hij 7 jaar geleden besloot om te leren lezen en schrijven en aan zijn digitale vaardigheden te werken. Hij werkt ook aan zijn gezondheid. De afgelopen jaren viel hij 20 kilo af.

Willem werd 3 jaar geleden samen met Binne Taalambassadeur. Voordat hij die stap zette, keek hij op naar mensen die gestudeerd hadden. En als hij met ze moest praten was hij zenuwachtig. Nu heeft hij daar geen problemen meer mee. Hij vindt het fijn om bijvoorbeeld een wethouder te vertellen over de problemen rond laaggeletterdheid en wat daaraan gedaan moet worden. Tijdens een lunch in 2019 sprak hij daar zelfs over met de commissaris van de koning!

Willem zijn doel is laaggeletterden ervan overtuigen dat je op elke leeftijd kan leren lezen, schrijven en rekenen. Of je digitale vaardigheden kunt verbeteren. Want het is zo belangrijk om basisvaardigheden te ontwikkelen. Je krijgt er meer zelfvertrouwen door. Ook vertelt hij ambtenaren en werkgevers over laaggeletterdheid. Hij wil hen duidelijk maken hoe moeilijk het is als je een brief of e-mail niet goed kunt lezen en begrijpen.

Met wie Willem ook in gesprek gaat, er wordt altijd aandachtig naar hem geluisterd. Dat komt omdat hij open en met humor over zijn problemen met laaggeletterdheid vertelt. Hij is een actieve, vrolijke en authentieke Taalambassadeur.

Over Binne Zijlstra

Binne heeft slechte herinneringen aan zijn vroegere schoolperiode. Wat is het dus knap dat hij 20 jaar geleden de stap zette om beter te leren lezen en schrijven! Hij heeft er zoveel plezier in dat hij nooit meer gestopt is met leren. Binne is nu 60 jaar en werkt aan zijn digitale vaardigheden. En aan zijn gezondheid. Hij is al 30 kilo afgevallen.

3 jaar geleden werd Binne Taalambassadeur. Samen met Willem. Hij vertelt mensen die laaggeletterd zijn hoe belangrijk het is om te leren lezen, schrijven en rekenen. Je krijgt er zelfvertrouwen van. En je kunt zelfstandig functioneren.

Ook vertelt hij aan iedereen die het horen wil hoe het is om laaggeletterd te zijn. Bijvoorbeeld aan collega’s op zijn werk. Hij doet dat op een open en duidelijke manier. Binne is een actieve, serieuze taalambassadeur met veel levenservaring.

Willem en Binne in actie voor het Taalhuis

Binne en Willem helpen als Taalambassadeurs om het Taalhuis in de gemeente Westerkwartier bekender te maken. Ze werkten mee aan een film over het Taalhuis. En ze zijn te zien in een film over gezond eten en laaggeletterdheid. Ook werkten ze mee aan een kookboek voor laaggeletterden.  

Taalheldenprijs wordt mogelijk gemaakt door

Achmea sponsor van de taalheldenprijs Postcode Loterij sponsor van de taalheldenprijs