Wat is laaggeletterdheid?

Je bent als volwassene laaggeletterd, als je moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak heb je dan ook beperkte digitale vaardigheden. Dan vind je bijvoorbeeld omgaan met een computer of een smartphone lastig. Niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen heeft gevolgen. Je vindt bijvoorbeeld minder snel een baan of hebt minder grip op je geldzaken. Een volwassene die laaggeletterd is, is geen analfabeet. Een laaggeletterde kan wel lezen en schrijven, alleen niet goed genoeg om helemaal mee te doen in de samenleving.

Lees hier wat signalen kunnen zijn dat iemand moeite heeft met lezen en schrijven. 

Armoede en schulden

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, is het een extra grote uitdaging om rekeningen te begrijpen, toeslagen aan te vragen en de administratie bij te houden.

oplossing-geld

Participatie en werk

Een betere taal- en rekenvaardigheid versterkt iemands arbeidsmarktpositie en zelfstandigheid.

Gezin en basisvaardigheden

Ouderbetrokkenheid thuis is van grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat kinderen met voldoende basisvaardigheden school verlaten?

Gezondheid

Als je goed kunt lezen en schrijven, is je gezondheid vaak beter dan die van mensen die dat niet goed kunnen. Want, wat als je een bijsluiter van je medicijnen niet begrijpt?

hart

Toegankelijke dienstverlening

Wij vinden het belangrijk dat overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken aan toegankelijke dienstverlening.

actie

Wat doet Stichting Lezen en Schrijven?

Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Als je moeite hebt met taal-, reken- en digitale vaardigheden, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Stichting Lezen en Schrijven zet zich daarom samen met partners in om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen.

hart

Wat kun jij doen?

Jouw betrokkenheid draagt direct bij aan een geletterd Nederland en een inclusievere samenleving. Met jouw financiele steun of vrijwillige inzet kunnen we de cyclus van laaggeletterdheid doorbreken.