Herken de signalen

Als je niet goed kunt lezen en schrijven, heb je bijvoorbeeld meer moeite met straatnaamborden lezen of reizen met openbaar vervoer. Lees hier wat nog meer signalen kunnen zijn. 

Armoede en schulden

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, is het een extra grote uitdaging om rekeningen te begrijpen, toeslagen aan te vragen en de administratie bij te houden.

oplossing-geld

Participatie en werk

Een betere taal- en rekenvaardigheid versterkt iemands arbeidsmarktpositie en zelfstandigheid.

Gezin en preventie

Hoe is het als je je eigen kind niet kan voorlezen? Of niet naar ouderavonden kunt, omdat je niet weet hoe het aanmelden via internet werkt? 

Gezondheid

Als je goed kunt lezen en schrijven, is je gezondheid vaak beter dan die van mensen die dat niet goed kunnen. Want, wat als je een bijsluiter van je medicijnen niet begrijpt?

hart

Toegankelijke dienstverlening

Wij vinden het belangrijk dat overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken aan toegankelijke dienstverlening.

actie

Wat doet Stichting Lezen en Schrijven?

Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Als je moeite hebt met taal-, reken- en digitale vaardigheden, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Stichting Lezen en Schrijven zet zich daarom samen met partners in om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen.

hart

Wat kun jij doen?

Jouw betrokkenheid draagt direct bij aan een geletterd Nederland en een inclusievere samenleving. Met jouw financiele steun of vrijwillige inzet kunnen we de cyclus van laaggeletterdheid doorbreken.