Word zakelijk partner 

Bedrijven kunnen een sleutelrol spelen in het tegengaan, terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid. De gevolgen van laaggeletterdheid raken iedereen. Het individu, de overheid, gemeenschappen, maar ook het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen een sleutelrol spelen in het tegengaan, terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid. Dat is belangrijk voor ons als maatschappij, maar ook voor u als werkgever. 

Door het probleem binnen het eigen bedrijf aan te pakken, door uw netwerk in te zetten om het taboe op het thema te doorbreken, of door ons financieel en structureel te steunen kunt u bijdragen aan een sterkere maatschappij en een inclusievere werkvloer.   

Aanpak laaggeletterdheid binnen uw organisatie  

Het bedrijfsleven speelt een grote rol in de aanpak van laaggeletterdheid. 65% van de laaggeletterde volwassenen werkt. Dat betekent dat ook binnen uw bedrijf mogelijk werknemers worstelen met taal, rekenen of het omgaan met nieuwe digitale systemen. Werknemersmobiliteit, veiligheid op de werkvloer, efficiëntie en het welzijn van werknemers – op de werkvloer en thuis – zijn voor u belangrijke pijlers. Wij delen onze kennis en ervaring met de aanpak van laaggeletterdheid binnen bedrijven graag met u.  

Financiële steun  

Inclusiviteit en gelijke kansen op de arbeidsmarkt zijn belangrijke maatschappelijke thema’s. Om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij en op de arbeidsmarkt, moet je beschikken over de nodige basisvaardigheden. Naast het reguliere lesaanbod, kijken wij dus ook naar zaken als het VCA-examen. Een noodzakelijk diploma voor veel beroepen, dat in praktijk moeilijk haalbaar blijkt voor mensen met een taalachterstand. In samenwerking met onze partners kijken we naar het hertalen van het examen en naar speciale cursussen die de juiste voorbereiding op het examen bieden, waardoor verdere ontwikkeling binnen handbereik komt voor de meest kwetsbare werknemers.     

Dit soort trajecten kunnen wij alleen ontwikkelen met financiële ondersteuning van private partijen. Meerdere bedrijven hebben zich structureel achter onze missie geschaard. Daarnaast organiseren we één keer per jaar netwerksessies voor onze aangesloten bedrijfspartners. Wilt u hier meer informatie over of overweegt u een eenmalige financiële bijdrage, neem dan contact met ons op.

"Taal is gewoon een must om aan werk te komen, je werk te kunnen doen en te groeien in je functie. Dat weten werknemers, werkgevers, wij én de Stichting allemaal. Dus doen we er ook samen iets aan."

– Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt Randstad Groep Nederland

Word samenwerkingspartner 

Samenwerkingspartner voor scholing 

Met de aanpak Taal voor het leven organiseren we samen met honderden gemeenten, (zorg)instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers scholing. We bundelen krachten in een duurzaam netwerk in 35 arbeidsmarktregio’s. Meer weten over samenwerkingen binnen Taal voor het leven? Neem contact op met een regionale adviseur.

Word kennispartner 

Op het gebied van laaggeletterdheid en taalscholing werken we samen met landelijke organisaties als de Leescoalitie, Stichting ABC en Alles is gezondheid...  Wilt u kennisdelen en een structurele samenwerking aangaan met Stichting Lezen en Schrijven en haar partners? Neem contact op via: 070 - 302 26 60.

Jeen Hofstra
"Als de andere kinderen vroegen waarom ik bijles kreeg, zei de leraar dat ik een beetje dom was. Ik werd gepest en niet zo’n beetje ook." – Jeen Hofstra
Jeen Hofstra