De belangrijkste feiten en cijfers over laaggeletterdheid in Nederland leest u in onze factsheet en literatuurstudie.

Uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) blijkt dat laaggeletterden jaarlijks €572 miljoen aan inkomsten mislopen. In de huidige Nederlandse kenniseconomie raakt het onvermogen om goed te kunnen lezen, schrijven en/of rekenen direct aan de welvaart van mensen. Dit resulteert in minder inkomsten uit werk en hogere zorgkosten voor laaggeletterden.

Volgens de meest recente berekening bedragen de totale maatschappelijke kosten voor laaggeletterdheid €1,13 miljard per jaar.

"Verbind het formele en informele aanbod, en daardoor educatie en participatie, met elkaar." – Zeeuws-Vlaanderen

Hulp nodig?

Neem contact ons op.

Stichting Lezen en Schrijven