Bekijk op de website Geletterdheid InZicht, wat de situatie is voor jouw gemeente of regio. Hier vind je ook de aantallen van het aandeel laaggeletterden per belangrijkste doelgroep.

De belangrijkste feiten en cijfers over laaggeletterdheid in Nederland lees je in ons kennisblad en literatuurstudie.

Volgens de meest recente berekening bedragen de totale maatschappelijke kosten voor laaggeletterdheid €1,13 miljard per jaar. Uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) blijkt dat laaggeletterden jaarlijks €572 miljoen aan inkomsten mislopen. In de huidige Nederlandse kenniseconomie raakt het onvermogen om goed te kunnen lezen, schrijven en/of rekenen direct aan de welvaart van mensen. Dit resulteert in minder inkomsten uit werk en hogere zorgkosten voor laaggeletterden.

Voor werkgevers loont het om te investeren in de basisvaardigheden van hun medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat na scholing zowel het ziekteverzuim als het verloop van medewerkers is afgenomen. Deze baten overstijgen de kosten van scholing.

"Verbind het formele en informele aanbod, en daardoor educatie en participatie, met elkaar." – Zeeuws-Vlaanderen

Hulp nodig?

Neem contact ons op.

Stichting Lezen en Schrijven