Joan en de Volkskredietbank (VKB) zijn heel bewust met basisvaardigheden bezig. Zij vragen actief aandacht voor het effect van  geletterdheid en gecijferdheid in relatie met armoede en schulden.  

Joan zoekt in het taalnetwerk de regionale samenwerking. Ze deelt daar hun ervaringen en ideeën. Nu vrijwel alle VKB-collega’s getraind zijn in het herkennen en de samenwerking met het taalhuis bekend is, zijn er al meerdere doorverwijzingen geweest. 

Joan bedenkt activiteiten en betrekt daar de partners bij. Zoals een schrijfwedstrijd voor collega’s om de brieven te vereenvoudigen. Partners worden gevraagd te jureren. En met een mooie folder over gecijferdheid voor haar collega’s heeft ze ook Hogeschool Utrecht enthousiast gekregen om ermee aan de slag te gaan. Joan laat zich niet snel stoppen. Ondanks de coronacrisis, reorganisatie en uitval van collega’s vindt ze steeds weer een manier om het gecijferdheid en geletterdheid onder de aandacht te brengen en met een nieuw initiatief te komen. 

THP 2022 Joan Pastoor