De invloed van 1,5 jaar coronacrisis op het onderwijs voor laaggeletterden is groot. Veel cursussen op locatie stopten of werden online gegeven. Daardoor haakten heel veel cursisten af. Voor mensen die moeite hebben met taal is het volgen van online lessen lastig. Veel cursisten hebben geen goede laptop of computer. Of ze hebben minder digitale vaardigheden. Daarbij meldden aanzienlijk minder nieuwe mensen zich aan voor een cursus.

We vinden deze situatie zorgwekkend. Nu de samenleving weer wat meer open gaat, moeten we weer aandacht hebben voor de aanpak van laaggeletterdheid. De samenleving wordt namelijk sterker als iedereen mee kan doen. Daar zijn voldoende basisvaardigheden voor nodig. 

Adviezen

Om te zorgen dat weer meer laaggeletterden bereikt worden en zij aan de slag gaan met basisvaardigheden geven we de volgende adviezen:

  • Zorg voor meer aandacht voor digitale vaardigheden. Als je weinig digitale vaardigheden hebt, kun je niet goed meedoen in de samenleving.
  • Zog voor goede digitale middelen om online les te kunnen volgen. Een goede laptop of computer zijn hiervoor belangrijk.
  • Zorg dat nieuwe cursisten zich blijven aanmelden, ook online. 
  • Investeer structureel in aanpak van laaggeletterdheid.

Download hier onze samenvatting

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: 
“De impact van de coronacrisis op de volwasseneducatie is groot. In de vele gesprekken die ik en mijn collega’s hadden met organisaties kwam sterk het beeld naar voren dat er veel minder mensen aan de slag zijn gegaan met het verbeteren van basisvaardigheden. Dit is zorgwekkend omdat het aantal laaggeletterden in Nederland nog steeds stijgt. Daarom moeten gemeenten en organisaties in het werkveld samen hun schouders zetten onder de aanpak van laaggeletterdheid. Zo werken we samen de corona-achterstanden weg en zorgen we ervoor dat we laaggeletterdheid verminderen en voorkomen.”

Week van Lezen en Schrijven

Samen met partners als gemeenten, bibliotheken en vrijwilligersorganisaties organiseren we van 6 tot en met 12 september de Week van Lezen en Schrijven. Zo roepen we ook dit jaar het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven op met activiteiten aandacht te vragen voor het leren van basisvaardigheden. Zodat we met elkaar het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zichtbaar maken. Iedereen kan op www.weekvanlezenenschrijven.nl informatie vinden.

Jan-Willem Heijkoop

Senior persvoorlichter/woordvoerder